Etiketler

, ,

113241455_tn24_0

“Hazzın ötesinde sevgim hiçbir zararın erişemeyeceği yerde bugün sevgim”

Elsa’ya Şiirler, Aragon, Çev:Sait Maden, Adam Yayınları, 1988, İstanbul, s.10

“Ölmek daha kolaydır sevmekten”

agy s. 11

“Öpüşe benzemeyen bütün sözcükleri yitiren ağız gibi”

agy s.15

“Sıradan şeylerin eşsiz orkestrasıyla”

agy s. 16

“İşte otuz yıldır aklım senin aklının gölgesi

Seni sevmekten vazgeçirmek için de beni
Bir yontu koyuyorlar tensel gerçekliğin yerine senin
Taş bayraklı bir simge bir Vatan”

agy s. 18

“Ama ne der başkalarının gündüzünü ilk defa gören”

agy s. 19

“Bıraktığım zaman iğreti yaşamayı ve sırıtmayı kendim olabilmek için elinin değmesiyle
Alın şu ruhumun kitaplarını alın da açın rasgele bir yerinden
Parçalayın en iyisi aanlamak için
Korkuyu da gizemi de
Açın sayfaları bir hoyrat parmakla
Buruşturun yırtın
Bir şey kalır onlardan yalnız
Bir mırıltı bir nakarat
Bir şey anlatmayan bakış
Uzun bir teşekkür kekeme
O çayır gibi mutluluk
Çocuk-Tanrı’sı karasevdamın
Duaların Ave MAria’sı
Sürüp giden uykusuzluğum
Açan göğüm çiçeklerim
Ey aklım ey çılgınlığım
Mayıs ayım ezgilerim
Cennetim yangınım benim

Elsa yaşamım evrenim”

agy s. 20

“Sana doğru geldim giden ırmak gibi denize
Bir çırpıda kıydım akışıma dağlarıma
Boşladım uğrunda dostlarımı çocukluğumu
Ömrümün her damla suyu senin sonsuzluğunun tuzunu aldı
Güneşin dağıttı folklorumu
Saltanat sürüyorsun kanımda düşümde çılgınlıklarımda
Sana verdim belleğimi bir lüle saç gibi
Yalnız senin karlarında uyuyorum artık
Saldım yatağımı engine koydum üvey perilerimi
Nicedir el çektim efsanelerimden
Ki Rimbaud’dur Cros’dur Ducasse’dir
Ağlayan Valmore’durgece yarısı
İpin ortadan kaldırdığı Nerval’dir
Ve Lermontov’un gövdesine dalan kurşun yüreğimden geçti benim

Adımlarınla bölünmüş
Ve orman sevdalısı bir zorlu rüzgar gibi
El savuruşunla dağılmış yüreğimden
Evden atılan tozum ben sabahları
Ve gün boyu sabırla göze görünmeden geri gelen toz
Farkına varılmadan büyüyen sarmaşık
Kırılıp atılıncaya dek candan bağlı büyüyen
Aşınan taşım ben sen gele geçe
Bekleyen iskemle her zamanki yere seni
Boşluğa bakarken alnının yaktığı cam
Yalnız sana bir şey söyleyen beş paralık bir roman
Okunmadan unutulmuş açık bir mektup
Yarıda kesilmiş bir tümce ki değmez dönüp tamamlamaya
İçinden geçilmiş odaların ürperişi
Ardında bıraktığın ıtır kokusu
Ve dışarı çıktın mı aynan gibi mutsuzum”

agy s.23,24

“Bana baktın gözlerinle ıssız ufka dek”

agy s. 30

“Yavrum delişmenim aslında

Geçen geçen hep geçen zaman
O düğümlü ipiyle yer yer
Sevenlere dolanaraktan”

agy s. 33

“Ve baba gönül dirliğiyle katılır buna sararıp korkudan övünçten”

agy s. 37

“Çünkü insan taptığına boyun eğdirip
Onu teslim almaktan mutludur ancak”

agy s. 38

“Sana sevgim o koşan maral
Parmaklardan akıp giden su
Hem susuzluk hem kaynaktır o
Hem kaynak hem susuzluğu”

agy s. 48

“Sana sevgim kalayım ister
Temiz çarşaf gibi yatakta
Kenarına markan işlidir
Kokar burcu burcu lavanta

Neyim ki ben o harften fazla
Bin simgenden biriyim işte
Sarhoş kalan boşalmış kadeh
Kenarına dudak değmiş de”

agy s. 50

“Bütün sözlerini dünyanın vermiş olacağım zaman sana hep birden”

agy s. 51

“Sessizliğin cam gibi kırıldığı yer içim”

agy s. 132

Reklamlar