Barış Kahraman

ŞİİR İÇİN KISA BİR POETİKA DENEMESİ

kurgu13- ön arka

Şiir deyince şair olsun olmasın, şiirle ilgilensin ilgilenmesin herkesin ondan başka bir şey anladığı- deyim yerindeyse farklı bir poetikaya sahip olduğu ve ona başka başka misyonlar yüklediği aşikar. Şiirin anlamı ve işlevi hakkındaki görüşler sadece kişilere ya da çevrelere göre değil aynı zamanda çağdan çağa da değişiklik ve çeşitlilik arzetmiş. Dolayısıyla her ne kadar Isidore Ducasse (nam-ı diğer Comte de Lautreamont) Poesis I’inde “İki tür şiir yoktur; bir tek şiir vardır.” demişse de bu konuda yanılıyor olabilir. Çünkü bu kadar çok şiir görüşünün bulunması belki de pek çok şiir türü olması yüzündendir. Hatta belki de edebiyatçılar bir tasnife girişmese neredeyse her şiirin kendine ait bir akımı olduğu bile söylenebilir. O halde baş-tan söylemeliyim ki bu yazıda yazacaklarım da benim kendi anladığım anlamda şiirle ilgili kendi öznel görüşlerim olacak.
“… ‘hakiki şiirin’ ne olduğunu asıl belirleyen, … birbiriyle ilişkili üç unsurdan başka bir şey değildir:…

View original post 2.400 kelime daha

Reklamlar