Etiketler

, , ,

11162noname01

EUDEMOS’A ETİK

BİRİNCİ KİTAP

Delos’ta tanrıya düşüncesini açan biri Leto tapınağı girişine, iyi, güzel ve hoş‘un hepsinin ayrı ayrı alındığında aynı özellikleri taşıyan şeyler olmadığı anlamına gelen şu dizeleri yazdırmış:

en güzel şey en adil olandır, en iyi şey sağlıklı olmak;
en hoş şey ise, kişinin arzuladığı şeye kavuşması.
(Kr., Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 1, 64, 7 dipnot)

Ne ki biz buna katılmıyoruz, çünkü her şeyin en güzeli ve en iyisi olan mutluluk en hoş şeydir.
… İmdi salt teorik felsefe özelliği taşıyan konuların araştırma yöntemimize uygun olarak ele alınması gerekiyor. … Bu adı alanla herkes acaba uzun boylu, kısa boylu insanlar gibi ya da farklı renkteki insanlar gibi, doğa gereği mi mutlu oluyor, yoksa mutluluk belli bir alıştırmayla mı kazanılıyor (nitekim insanlar için doğaya ya da öğretime değil, alışkanlıklara bağlı pek çok şey var: kötü şeyler kötü alışkanlıklarla, yararlı şeyler yararlı alışkanlıklar oluyor), yoksa bunlardan hiçbirine bağlı olarak değil de şu iki biçimde mi insanlar mutlu oluyor: ya tıpkı bir nymphe veya bir tanrının etkisine girmiş kişiler gibi tanrısal bir esinle sanki kendinden geçerek ya da talihe bağlı olarak (nitekim pek çok kişi mutluluk ile talihli olmanın aynı şey olduğunu ileri sürer). …
…”

Eudemos’a Etik, Aristoteles, Çev: Saffet Babür, Dost Yay., Ankara, 1999, s. 11-13

Reklamlar