Etiketler

,

1369744632_k

“(…)

Yaşları arasında nasıl bir ilişki vardı?

16 yıl önce 1888’de Bloom, Stephen’in şimdiki yaşındayken Stephen 6 yaşındaydı. 16 yıl sonra 1920’de Stephen, Bloom’un şimdiki yaşına ulaştığında Bloom 54 yaşında olacaktı. 1936’da Bloom 70’ine Stephens de 54’üne bastıklarında, başlangıçta yaşlarının 0-16 olan oranı 17 1/2- 13 1/2 olacaktı ki bu oran istenildiği kadar müstakbel yıllar eklendikçe artacak ve fark da azalacaktı, zira şayet 1883’te mevcut olan oran o zamana dek değişmemiş olsaydı, yani böyle bir şeyin mümkün olabileceğini tasavvur edersek, 1904’te Stephen 22 iken Bloom 374 olurdu ve 1920’de Stephen 38 iken, yani Bloom’un o zamanki yaşı, Bloom 646 olurdu, Stephen maksimum salhorde bir yaş olan 70’ine ulaştığında, 714 yılında doğmuş olmasından ötürü 1190 yıl yaşamış olacağından dolayı, maksimum saldide bir yaş olan, Metuşelah’ın 969 yaşını dahi aşmış olur, beri taraftan, şayet Stephen yaşamaya devam ederse o yaşa İ.S. 3072’de ulaşmış olacak, Bloom’da İ.Ö. 81.396 yılında doğmuş olma zorunda kalacaktır.

Bu hesaplamaları hangi olaylar hükümsüz kılabilirdi?

Her ikisinin birden ya da ikisinden birinin yok olması, yeni bir takvim çağının başlatılması, dünyanın imha edilmesi ve bunun neticesinde her ne kadar kaçınılmaz ise de zamanı önceden kestirilemeyen insan soyunun kökünün kazınmış olması.

(…)”

Ulysses, James Joyce, YKY, İstanbul, 2007, s. 725, 726

Reklamlar