Etiketler

,

25740

“(…) Lord Acton,basımını üstlendiği çalışma hakkında Cambridge Üniversitesi Yayınevi’nin yöneticilerine, Ekim 1896 tarihli raporunda şöyle diyordu:

Bu, 19. yüzyılın gelecek kuşaklara miras bırakmak üzere olduğu bilgileri, en çoğa en yararlının verilmesi yolunda yazımlamak (kaydetmek) için eşsiz bir fırsattır… (…)
Nihai tarihe, biz bu kuşakta ulaşamayız; fakat göreneksel tarihi aşabiliriz, artık bütün bilgiler ulaşılabilir, her sorun çözülebilir duruma geldiğine göre de, göreneksel tarihten nihai tarihe giden yolda vardığımız noktayı gösterebiliriz. (The Cambridge Modern History: İts Origin, Authorship and Production (1907), s. 10-12.)

(…)”

Tarih Nedir, Edward Hallett Carr, çev:Misket Gizem Gürtürk, İletişim Yay., İstanbul, 1994, s. 11, 12.

Reklamlar