Aziz-Thomas-ta-Felsefe-Teoloji-Iliskisi-Bilg__61521264_0

“(…) Çünkü Thomas’ın, Hıristiyan teolojisinin felsefeden ayrı bağımsız bir bilim olarak yapılanıp gelişmesine yaptığı müspet katkı, bugün de hala önemini korumaktadır.

(…)

(…) Teolojinin felsefi bir bilim olmasını engelleyecek hiç bir engel de söz konusu değildir. (…)”

Aziz Thomas’ta Felsefe ve Teoloji ilişkisi, Dr. Süleyman Dönmez, Karahan Kitabevi, Ankara, 2004, s. 2, 3

Reklamlar