yaakebikec

nec2 “Dünya! Yu ellerini yalnızlık sularında.”

XX. yüzyıl Türk şiirinin en büyük ustalarından biri olan Behçet Necatigil’in kitaplara girmeyen yeni yazıları ve şiirleri gün yüzüne çıktı. Necatigil’in çocukluk ve ilk gençlik yıllarında kendi el yazısı ile çıkardığı “Küçük Muharrir” dergisindeki yazıları ve dost meclislerinde aruz vezniyle yazdığı kaside tarzındaki klasik şiirleri, doğumunun 100. yılı münasebetiyle kitap haline getiriliyor. Necatigil’in kızı yazar Ayşe Sarısayın, babasının arşivinin hayli zengin olduğunu ve tasnifi yapıldığında başka yayınların da söz konusu olabileceği müjdesini veriyor.

Küçük Muharrir’i yayına hazırlayan Şaban Özdemir’in aktardığına göre Necatigil, kendisiyle yapılan bir röportajda  “Edebiyata karşı sizde ilk alâka nasıl başladı?” sorusuna şöyle cevap verir: “İlkokul sıralarında başladı. Çocuk dergileri okumaktan aldığım cesaretle 17.10.1927’den itibaren eskilerin eser-i cedîd dedikleri kâğıtları ‘El-Marifet’ matbaası adını verdiğim hususi matbaamda (yani kendi el yazımla) doldurarak Küçük Muharrir isimli haftalık bir gazete çıkarmaya başladım. Abonesi arkadaş ve akrabalara parasız olan bu imtiyazsız gazete 14. sayısı ile birinci cildini…

View original post 603 kelime daha

Reklamlar