Etiketler

,

1055

“Bir yerlerde hâlâ halklar ve sürüler var, ama bizde değil kardeşlerim;
burada devletler var. Devlet? Bu nedir? Peki, şimdi kulaklarınızı iyi
açın, çünkü size halkların ölümüne ilişkin sözlerimi aktaracağım.

Devlet soğuk canavarların en soğuğunun adıdır. Söylediği yalanlar da
buz gibidir ve şu yalan ağzından bir yılan gibi kıvrılıp çıkar: ‘Devlet
olarak ben halkım.’ Bu yalan! Halkları yaratan ve üzerlerine bir inanç
ve sevgi asanlar yaratıcılardır; onlar hayata hizmet ettiler.

Birçoklarına tuzaklar kuran ve bunun adına devlet diyenler yok edicilerdir;
üzerlerine bir kılıç ve yüzlerce iştah kabartıcı şey asarlar..

Size şu işareti veriyorum: Her halkın iyiye ve kötüye ilişkin kendi dili
vardır; bunu komşusu anlamaz. Her halk kendi dilini geleneklerinde ve
haklarında bulur. Ama devlet iyinin ve kötünün bütün dillerinde yalan
söyler; söylediği her şey yalandır ve sahip olduğu her şey çalıntıdır.”

Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt

Reklamlar