Etiketler

, ,

zar

(Pata-no:)

(…)

0. (…)
Hürmüz Tanrıdır! Ehriman’ı yaklaştırmaz, onu uzak tutar.
(…)

(…)

Aşem vohu…(3)

(…)
‘Gerçekten de Egemenlik İyi yöneticilerinin en iyisinin(dir), çünkü biz egemenliği Ona verdik, Ona atfettik ve tümüyle Onunki kıldık, onu Mazda Ahura’ya atfettik ve En iyi olan Doğruluğa atfettik.
(…)

Hoşbam (Şafakta dua)

(…)

4. Ey Alıura Mazda dizginleri eline al ve kendi yaratıklarının üzerindeki kurtarıcı yönetiminle, kutsal (adamı) da sular üzerinde, bitkiler üze­rinde. Doğruluğun tohumunu içeren bütün temiz ve kutsal (yaratıklar) üzerinde hakim kıl! (…)

Khwarşed Niyayeş (Güneş duası)
(…)

0. Allah adına. Işık saçan, muzaffer, her şeyi bilen, yaratıcı, tanrılann tan­rısı, bütün kralların kralı, her şeyi gözleyen, evrenin yaratıcısı, günlük rızkı veren, güçlü, kuvvetli, ölümsüz, bağışlayan, merhametli, seven, kudretli, akıllı, kutsal ve besleyici yaratıcı Hürmüz’e şükür ve niyaz edi­yorum. (…)

(…)

8. (…) Biz sınırsız Zamana kurban sunarız. Biz uzun bir donem kendi yasasını izleyen Zamana kurban sunarız.(…)Biz Mazda tarafından yaratılmış Saokanta Dağına kurban sunarız.

(…)

14. Her kim; ölümsüz, ışık saçan, hızlı atlı Güneşe; karanlığa karşı çıkmak için, Daevalara karşı çıkmak için, karanlığın döllerine karşı çıkmak için, hırsızlara ve soygunculara karşı çıkmak için. büyücülere ve sihirbazlara karşı çıkmak için, yavaş yavaş sokulan ölülere karşı çıkmak için kurban sunarsa, O, Ahura Mazda’ya kurban sunar, O, Ameşa Spentalara kurban sunar, O, kendi ruhuna kurban sunar. O; gökyüzündeki ve yeryüzündeki bütün Yazadları teskin eder. (…)

(Mithra Duası)

0. Allah adına. İyiliksever efendimiz Hürmüz’ün azameti ve zaferi artsın. (…)

(…)

15. Bu güçlü ama çok güçlü tanrı Mithra’ya, (dünyadaki) yaratıklarının en güçlüsüne, içkilerle tapacağım. Onu (yani) geniş sığır otlaklarına sahip Mithra’yı şükürle, saygıyla ilerleteceğim, ona duyulabilir bir sesle, içki­lerle tapacağım. Geniş sığır otlaklarına sahip Mithra’ya, Haoma içeren sütle ve ince dallardan oluşan baresman demetiyle, dilin maharetiyle, büyülü sözlerle, konuşmayla ve eylemle, içkilerle ve doğru telaffuz edil­miş sözlerle tapacağım.
(…)

Vispa Humata

Bütün iyi düşünceleri, bütün iyi sözleri, bütün iyi işleri isteyerek yapa­rım
Bütün kötü düşünceleri, bütün kötü sözleri, bütün kötü işleri istemeye­rek yaparım.
Bütün iyi düşünceler, bütün iyi sözler, bütün iyi işler Cennete ulaşacak.
Bütün kötü düşünceler, bütün kötü sözler, bütün kötü işler Cehenneme ulaşacak.
(…)

Nam Stayişn
(…)

1. (…)
Her zaman var olmuş, her zaman var olan ve her zaman var olacak olan Onun adına hamdolsun. (…) O Menoi (yani, görünmez ruh)’dir.
Onun adlarından biri de Hürmüz’dür. (O) en büyük Tanrıdır, güçlüdür, akıllıdır, yaratıcıdır, besleyicidir, koruyucudur, merhametlidir, erdemlidir, bağışlayandır, saftır, bütün gücün ve adaletin en iyi dagıtıcısıdır.

2. Hamdolsun sana, eşsiz gücü ve bilgeliğiyle, büyük dünyayı, altı üst düzey Amahraspand’ı, birçok harika Yazad’ı, parlak cennet Garothman’ı, gökyüzünün devrini, parlayan güneşi, parlak ayı, birbirinden farklı yıldızları, rüzgarı, atmosferi, suyu, ateşi, yeryüzünü, ağaçları, yararlı sığırları, madenleri ve insanoğlunu yaratan Büyük Mimar.

3. Hayranlık ve övgü sana olsun ey insanoğlunu yeryüzündeki bütün yaratıkların en büyüğü yapan, konuşma (yeteneğiyle), muhakeme gücüyle onları bütün zamanların egemenliği haline getiren ve Daevalara karşı muharebelerdeki mücadelede bütün yaratıkların yöneticisi haline getiren doğru Efendimiz.

(…)

5. (…) Kendi kişisel saf davranışımı koruyacağım ve yaşamın altı gücünü, yani ilkin düşünceyi, ikinci olarak sözü. üçüncü olarak eylemi, dördüncü olarak muhakemeyi, beşinci olarak belleği ve altıncısı olarak zekâyı tümüyle muhafaza edeceğim.

(…)

7. Hamdolsun, arzusu doğrultusunda emirlerine itaat edenlere erdemli işlerin ödülünü bağışlayan ve en sonunda kötüleri bile cehennemden (işkencesinden) kurtaracak ve bütün yaradılışı saflıkla süsleyecek mer­hametli Efendimize.

8. Hamdolsun her şeyi bilen, her şeye kadir güçlü Hürmüz’e, hamdolsun yedi Amahraspand’a, hamdolsun düşmanları alteden muzaffer Yazad Warharan’a, hamdolsun iyi biçimli (güçlü) (Yazad) Ama’ya. (Bütün bunlar) gelsin (benim yardımıma).
(Saflığın görkemi ve Mazdayasnianlıların iyi dini muzaffer olsun).

(…)

Aban Niyayeş (Su Duası)

(…)

2. Ahura Mazda, Spitama Zerdüşt ile konuştu: ‘Ey Spitama Zerdüşt, benim için;
Kolu her yana uzanan, şifa veren,
Ahura Inancına karşı çıkan Daevaların düşmanı olan,
Maddi dünyada kurban sunmaya değer olan,
Maddi dünyada dua etmeye değer olan,
Yaşamı arttıran, doğru olan,
Sığır sürüsünü arttıran, doğru olan,
Koyun sürüsünü arttıran, doğru olan,
Servet arttıran, doğru olan,
Ülke arttıran, doğru olan,
Aredvi Sura Anahita’ya kurban sunasın,

3. Ki 0, bütün erkeklerin tohumunu arındırır,
Bütün dişilerin rahmini mahsulleri için arındırır,
Bütün dişileri rahatlıkla çocuk sahibi yapar.
Bütün dişilere Doğru (ve) zamanında süt bağışlar.

4. Ki onun ünü,
Bu yeryüzünde akan bütün suların.
Büyüklüğü kadardır,
Ki O, güçlüdür,
Yüksek Hukairya’dan,
Vourukaşa Denizine akar.

5. Vourukaşa Denizi’nin etrafındaki bütün kıyılar
Bir koşuşturma içindedir,
Tam ortası fokurdamakta
O, oraya aktığında.
O, oraya döküldüğünde,
Aredvi Sura Anahita.
Ki O, bin göle ait,
Ki O, bin geçide ait;
Bu göllerden herhangi biri
Ve bu geçitlerden herhangi biri
İyi bir ata binmiş bir adamın
Kırk günlük bir at yolculuğu (süresindedir).

6. Benim sularımdan biri olan bu sudan taşan su
Bütün bu yedi bölgeye nüfuz eder. Ve
Bu benim suyumdan (taşan) bu su Sürekli akar Hem yaz hem kış
Benim sularımı arındırır, erkeklerin tohumlarını,
Dişilerin rahimlerini, dişilerin sütünü (arındırır).

7. Ki ben, Ahura Mazda; evler, köyler, kentler ve ülkeler gelişsin diye
dil hareketiyle (?) onu meydana getirdim.

(…)

Ataş Niyayeş (Ateş Duası)

(…)

5. Ahura Mazda’nın oğlu Ateşe; Mazda tarafından yaratılmış iyi servete ve
Refaha,
Mazda tarafından yaratılmış iyi servet Aryen’e;
Mazda tarafından yaratılmış krallara yaraşır servete;
Ahura Mazda’nın oğlu Ateşe; Kavi Husravah’a. Husravah Gölüne;
Mazda tarafından yaratılmış Asnavant Dağına;
Mazda tarafından yaratılmış Chaechista Gölüne;
Mazda tarafından yaratılmış krallara yaraşır servete

6. Ahura Mazda’nın oğlu Ateşe;
Mazda tarafından yaratılmış Raevant Dağına,
Mazda tarafından yaratılmış krallara yaraşır servete;
Ahura Mazda’nın oğlu Ateşe, Ey Ateş, kutsal savaşçı, Ey servet sahibi Yazata, Ey tam şifa veren Yazata; bütün ateşlerle birlikte, Ahura Mazda’nın oğlu Ateşe;
Egemenliğin (Khşathra’nın) ürünü Yazata Nairyosangha’ya.
Tapınma, hayranlık, kefaret için teskinle
Yatha Ahu Vairyo, Zaotar’ın bana söylemesi gerekir, Atha ratuş aşatchi hacha, Aşa’ya sahip bilen birinin bana söylemesi gerekir.

(…)

10. Ey Ahura Mazda’nın oğlu Ateş! Bana hemen refah,
hemen rızk ver; hemen yaşam, bol refah ver; bol rızk, bol yaşam ver; bilgi, kutsallık ver,
(benim) ruhumu anlamak için hazır bir dil ver; ve sonra da kapsamlı, büyük.
Ölümsüz (olan) bilgeliği ver.

(…)

Yaştlar (Ahura Mazda’ya başmeleklere ve meleklere ilahiler)

ı. Hürmüz Yaşt (Ahura Mazda’ya ilahi)
(…)

1. Zerdüşt, Ahura Mazda’ya sordu: ‘Ey Ahura Mazda, en iyiliksever Ruh, maddi dünyanın Yaratıcısı, Sen Kutsal olan!
‘Kutsal Sözün en güçlü yanı nedir? Em muzaffer olan nedir?
En görkemli olan nedir? En etkili olan nedir?

2. ‘En çok iblis cezalandıran nedir? En çok şifa veren nedir?
Daevaların ve İnsanların kötülüklerini en iyi mahfeden nedir? Maddi ‘dünyayı kendi dileklerinin gerçekleştirmesine en iyi biçimde eriştiren nedir?
Maddi dünyayı kalbin kaygılarından en iyi şekilde kurtaran nedir?’

3. Ahura Mazda cevap verdi; ‘Bizim Adımızdır, Ey Spitama Zerdüşt! Ameşa-Spentalardır ki Kutsal Sözün en güçlü olanıdır; en muzaffer olandır; en görkemli olandır; en etkili olandır;

4. ‘Ki en çok iblis cezalandırandır; en çok şifâ verendir;
Daevaların ve İnsanların kötülüklerini en iyi mahfedendir; Maddi dünyayı kendi dileklerinin gerçekleştirmesine en iyi biçimde eriştirendir;
Maddi dünyayı kalbin kaygılarından en iyi şekilde kurtarandır.’

5. O zaman Zerdüşt dedi ki; Bana adını vahiyle indir,
en büyük olan, en iyi olan, en adil olan, en etkili olan, en çok iblisi cezalandıran, en iyi şifa veren, Daevaların ve insanların kötülüğünü en iyi mahfeden Ey Ahura Mazda!;

6. İndir ki ben bütün Daevaların ve Adamların başına bela olayım; bütün Yatuların ve Pairikalarm başına bela olayım; ne Daevalar ne de nsanlar benim başıma bela olsun; ne Yatular ne de Pairikalar başıma bela olsun.’

7. Ahura Mazda ona cevap verdi; ‘Ey kutsal Zerdüşt! benim adım sorulan sorulardan Biridir,
‘İkinci adım Sürü verendir
‘Üçüncü adım Güçlü Olandır
‘Dördüncü adım Kusursuz Kutsallıktır.
‘Beşinci adım Mazda tarafından yaratılmış bütün iyi şeylerdir, kutsal ilkenin dölüdür.
‘Altıncı adım Anlayıştır;
‘Yedinci adım Anlayışlı Biridir ‘Sekizinci adım Bilgidir;
‘Dokuzuncu adım Bilgili Biridir.

8.’Onuncu adım Refahtır;
‘Onbirinci adım refah Üretendir.
‘Onikinci adım AHURA (Tanrı)dır
‘Onüçüncü adım en İyilikseverdir.
‘Ondördüncü adım kendisinde zarar Olmayandır.
‘Onbeşinci adım Fethedilemezdir.
‘Onaltıncı adım doğru hesap Yapandır.
“Onyedinci adım Her şeyi görendir.
‘Onsekizinci adım Şifa verendir.
‘Ondokuzuncu adım Yaratıcıdır.
‘Yirminci adım MAZDA (Her şeyi bilen)’dır,

(…)

10. ‘Ey Zerdüşt, eğer Daevaların ve adamların, Yatuların ve Pairikaların, ezenlerin, körlerin ve sağırların, iki bacaklı zorbaların, iki bacaklı Aşemaoghaların ve dört bacaklı kurtların kötülüğünü yok etmek istiyorsan;

11. ‘Ve birçok mızrağı olan, düz mızraktları olan, havaya kaldırılmış mızrakları olan, büyük tahribat yapan mızrakları taşıyan orduların, kötülüğünü yok etmek istiyorsan; o zaman her gece ve her gün sen bu adlarımı oku.

12. ‘Ben koruyucuyum; ben Yaratıcıyım ve ben Gözetenim; Ben Anlayanım;
Ben en çok iyiliksever Ruhum.
‘Adım sağlık bağışlayandır; adım en iyi sağlık bağışlayandır.
‘Adım Athravan’dır; adım bütün Athravanlar içinde en çok Athravan’a
benzeyendir.
‘Adım Ahura (Tanrı)’dır
‘Adım Mazda (her şeyi bilen)’dir.
Adım Kutsaldır; adım en çok Kutsaldır.
‘Adım Görkemdir; adım en çok Görkemdir.
‘Adım Tam Görendir, Adım En Tam Görendir.
‘Adım Uzağı Görendir; Adım En Uzağı görendir.

13.’Adım Koruyucudur; adım İyi Dilek dileyendir; adım Yaratıcıdır: adım
Bakıcıdır, adım Gözetendir.
‘Adım Sezendir; adım En İyi Sezendir.
‘Adım Refah üretendir; adım Refah Sözüdür.
‘Adım iradesiyle yönelen Kraldır: adım en çok iradesiyle yöneten Kraldır.
‘Adım özgür Kraldır; adım en çok özgür Kraldır.

14.’Adım aldatmayandır; adım aldatılmayandır.
Adım iyi Koruyucudur; adım kötülüğü Mahfedendir;
Adım hemen Fethedendir; adım her şeyi Fethedendir.
Adım her şeye biçim verendir.
‘Adım Tüm Refahtır; Adım tam refahtır; adım refahın Ustasıdır.

15. ‘Adım dileğine göre yarar sağlayabilendir; adım dileğine göre en iyi yarar
sağlayabilendir.
Adım İyilikseverdir; Adım Faal olandır; adım en çok İyilikseverdir.
‘Adım Kutsallıktır; Adım Büyük olandır; adım iyi Egemenliktir; adım Egemenliklerin En iyisidir.
‘Adım Bilge Olandır; adım Bilgelerin Bilgesidir; adım uzun süre iyi şeyler yapandır.

16. Bunlar benim adlarımdır.
‘Ve Ey Spitama Zerdüşt! Bu dünyada her kim, benim bu adlarımı gece ya da gündüz okur ve dile getirirse;

17. ‘Her kim kalktığı zaman ya da uzandığı zaman; uzandığı zaman ya da kalktığı zaman; kutsal kuşağı bağladığı zaman ya da kutsal kuşağı çözdüğü zaman; kendi yerleşim alanından çıktığı zaman ya da kendi kentinden çıktığı zaman ya da kendi ülkesinden çıktığı zaman ya da başka bir ülkeye girdiği zaman bunları dile getirirse:

18.’O kişi neo gün ne o gece Aeşma gibi saldıran ve Druj zihniyetinde olan düşmanlarının silahlarıyla yaralanacaktır; ne bıçak, ne tatar yayı, ne ok, ne kılıç ne değnek, ne sapan ona ulaşacak ve o kişi yaralanmayacaktır.

19. Ancak bu adlar onu arkadan gelen, önden gelen, görülmeyen Druj’dan gelen, dişi iblis Varenya’dan gelen, fesatlık peşinde koşan kötülerden gelen, tümden ölüm olan o iblis Angra Mainyu’dan gelen darbelerden korumaya geleceklerdir. Sanki bir adamı gözetleyen binlerce adam varmış gibi olacaktır.

(…)

30.’Biz, Mazda tarafından yaratılmış güçlü Gaokerena’na; Mazda tarafından yaratılmış güçlü Gaokerena’na tapıyoruz.

(…)

2. Haft Amahraspand Yaşt

(…)

6. (…) Vohu-Mano’ya, Ameşa-Spenta’ya kurban sunarız; ruhu dostça olan ve bütün öbür yaratıklarından daha çok yok edici güce sahip olan Barışa kurban sunarız. (…)

(…)

3. Artwahişt Yaşt

(…)

5   ‘Airyaman duası Angra Mainyu’nun, Yatuların ve Pairikaların bütün yaratıklarının gücüne darbe indirir. Bu dua, büyülerin en büyüğüdür, büyülerin en iyisidir, bütün büyülerin en iyisidir, büyülerin en adilidir, bütün büyülerin en adilidir; büyüler arasında en korku verenidir; bütün büyüler arasında en korku verenidir; büyüler arasında en katı olanıdır, bütün büyülerin en katı olanıdır; büyülerin arasında muzaffer olanıdır, bütün büyülerin arasında en muzaffer olanıdır; büyüler arasında şifa ve­rendir, bütün büyüler arasında en iyi şifa verendir.

(…)

7. (Onun önünden) Hastalık kaçtı, ölüm kaçtı. Daeva kaçtı, Daeva’nın engeli kaçtı; günahkâr Aşemaogha kaçtı, insanları ezenler kaçtı.

8. ‘Yılanın dölü kaçtı; Kurdun dölü kaçtı; İki bacaklının dölü kaçtı. Gurur kaçtı: Horgörme kaçtı. Yüksek Ateş kaçtı; İftira kaçtı: İhtilaf kaçtı: Kem Göz kaçtı.

9. ‘Sahteliğin en yalan sözleri kaçtı;Yatu’ya müptela olan Jahi kaçtı; insana hasret çektiren Jahi kaçtı; Kuzeyden esen rüzgâr kaçtı; Kuzeyden esen rüzgâr yok oldu.

(…)

5. Ardui Sur Bano Yaşt (Sulara ilahiler)

(…)

21. ‘Paradhatalı Haoşyangha ona etrafı çevrili Hara’da, yüzlerce erkek at. binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

22. O ondan bir lütuf diledi, dedi ki: ‘Bana bunu ihsan eyle. Ey İyi, en iyilik­sever Ardvi Sura Anahita! İhsan eyle ki bütün ülkelerin, Daevaların ve adamların, Yatuların ve Pairikaların, ezenlerin, kör ve sağırların hükümran efendisi olayım, ve Mazana’nın Daevalarının ve Varena’nın iblisleri­nin üçte ikisini cezalandırabileyim.’

23. ‘Ardvi Sura Anahita ona bu Iütfu bağışladı, o içkileri sunarken, hediyeleri verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.
Parlaklığı ve görkemi için ona……. bir kurban sunacağım.

(…)

25. ‘İyi çoban Yima Khşaeta ona, yüksek Hukairya’dan. yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban elti.

26. ‘Ondan bir lütuf diledi, dedi ki: ‘Bunu bana bağışla, Ey iyi, en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki bütün ülkelerin,Daevaların ve adamların, Yatulann ve Pairikaların, ezenlerin, kör ve sağırların hükümran efendisi olabileyim ve Daevalardan hem zenginliği hem refahı, hem semizliği hem sürüleri, hem saadeti hem de Görkemi alabileyim’

27.  ‘Ardvi Sura Anahita oııa bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hedi­yeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfü dilerken. ‘Parlaklığı ve görkemi için ona bir kurban sunacağım.

(…)

29. ‘Üç ağızlı Azi Dahaka ona Bawri topraklarında yüzlerce erkek at, binler­ce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

30. ‘Ondan bir lütuf diledi, dedi ki: ‘Bunu bana bağışla, Ey iyi, en iyilikse­ver Ardvi Sura Anahita! Bağışla kı yeryüzünün bütün yedi Karşvare’yini adamlardan boşaltayım.’

31. ‘Ardvi Sura Anahita ona bu lütfü bağışlamadı, o ona içkiler sunduğu, hediyeler verdiği, kurban sunduğu, ondan bu lütfu dilediği halde. ‘Parlaklığı ve görkemi için ona ……bir kurban sunacağım.

(…)

33. ‘Cesur Athwya klanın mirasçısı. Thraetaona ona dön köşeli Varena’da yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

34. “Ondan bir lütuf diledi, dedi ki: ‘Bunu bana bağışla. Ey iyi, en iyiliksever
Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki son derece güçlü, İblis Druj, o şeytan.
dünyaya zarar veren. Angra Mainyu’nun iyi ilkeli dünyayı mahfetmek üzere maddi dünyaya karşı yaratmış olduğu en güçlü Druj olan üç ağızlı, üç başlı, altı gözlü, binlerce duyusu olan Azi Dahaka’yı yenebileyim; ve onun kadınlar arasında en güzel vücuda sahip ve dünyanın en harika yaratıkları olan iki karısı, Savanghavach ve Erenavach’i kurtarabileyim.’

35. ‘Ardvi Sura Anahita ona bu lütfü bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona……………. bir kurban sunacağım.

(…)

37. ‘Cesur yürekli Keresaspa ona Vairi Pisanah’ın arkasında yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

38.’Ondan bir lütuf diledi, dedi ki: ‘Bunu bana bağışla, Ey iyi, en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki her ne kadar Vouru-Kaşa denizinin kıyıla­rı taşıyor olsa da altın ökçeli Gandarewayı yenebileyim; sonu çok uzağa uzanan geniş yuvarlak yeryüzündeki iblisin kalesine kadar koşabileyim.’

39. ‘Ardvi Sura Anahita ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona……………. bir kurban sunacağım.

(…)

41. ‘Turanlı katil Frangrasyan ona yeryüzünün altındaki mağarasında yüz­lerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

42. ‘Ondan bir lütuf ditldi, dedi ki: ‘Bunu bana bağışla, Ey iyi. en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki Vouru-Kaşa denizinin ortasında dalgala­nan ve Aryen halkına, doğanlara, daha doğmayanlara ve kutsal Zaratlıusthra’ya ait olan o Görkemi ele geçireyim.’

43 Ardvi Sura Anahita ona bu lütfu bağışlamadı.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona…………… bir kurban sunacağım.

(…)

44. Büyük, en bilge Kavi Usa ona Erezifya Dağından yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

(…)

47. ‘Ardvi Sura Anahita ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona bir kurban sunacağım.

(…)

49. ‘Aryen milletlerini bir krallıkta birleştiren cesur Husravah ona suları tuzlu derin Chaechasta gölünün arkasında yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

50. Ondan bir lütuf diledi, dedi ki: ‘Bunu bana bağışla. Ey iyi, en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki bütün ülkelerin, Daevaların ve adamların, Yatuların ve Pairikaların, ezenlerin, kör ve sağırların hükümran efendisi olabileyim; bütün ekiplerinin önderi olabileyim ve o bu ormandan geçemesin, o, yani katil ki şimdi at sırtında bana karşı ateşli bir biçimde savaşıyor.’

51. ‘Ardvi Sura Anahita ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfü dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona bir kurban sunacağım.

(…)

53. ‘Cesur savaşçı Tusa ona atının sırtında tapınarak, kendi ekipleri için hızlılık; kendi bedeni için sağlık diledi ve kendisinden nefret edenleri başarılı bir biçimde gözetlemeyi, düşmanlarını alt etmeyi, rakiplerini, düşmanlarını ve kendisinden nefret edenleri bir vuruşta yere yıkmayı diledi.

54. ‘Ondan bir lütuf diledi, dedi ki: ‘Bunu bana bağışla. Ey iyi, en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki yüksek kutsal Kangha’a üzerine dikilmiş Khşathro-saoka kalesinin yanında Vaesakanın cesur oğullarını alt edebileyim; Turan halkından, ellilercesini, yüzlercesini, yüzlercesini, binlercesini, binlercesini, on binlercesini, onbinlercesini, bir sürüsünü bir sürüsünü cezalandırabileyim.’

55. ‘Ardvi Sura Anahita ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfu dilerken. ‘Parlaklığı ve görkemi için ona…………… bir kurban sunacağım

(…)

57. ‘Vaesaka yiğit oğulları ona yüksek kutsal Kangha üzerine dikilmiş Khşathro-saoka kalesinde yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

58. ‘Ondan bir lütuf dilediler, dediler ki: ‘Bunu bize bağışla Ey iyi, en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki biz yürekli savaşçı Tusa’yı alt edelim ve Aryen halkından, ellilercesini, yüzlercesini, yüzlercesini, binlercesini, binlercesini, onbinlercesini, onbinlercesi, bir sürüsünü bir sürüsünü cezalandırabileyim.’

59.’Ardvi Sura Anahita onlara bu lütfü bağışlamadı.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona ………..bir kurban sunacağım.

(…)

61. ‘Yaşlı Vafra Navaza ona tapındı, İblis cezalandıran güçlü Thraetaona onu kuş biçiminde, akbaba biçiminde havaya fırlattığı zaman.

62. ‘O üç gün üç gece boyunca kendi evine doğru uçmaya devam etti; ama kabui etmedi, kabul etmedi. Sonunda üçüncü gecenin sonunda, iyiliksever şafak attığında, işte o zaman Ardvi Sura Anahita’ya dua ederek, dedi kı

3. “Ey Ardvi Sura Anahita! Derhal çok çabuk yardımsever bir biçimde bana yardım getir. Sana Rangha nehrinin kıyısında, Haomalar ve etle birlikte, temiz bir biçimde hazırlanmış ve iyi süzülmüş binlerce içki sunacağım, eğer Ahura tarafından yaratılmış yeryüzüne ve kendi evime canlı ulaşırsam.’

64.’Ardvi Sura Anahita aceleyle ona güzel bedenli, son derece güçlü, uzun yapılı, kuşağı yukarıda bağlı, muzaffer ırkın saf. soylu asili, ayakbileklerine kadar ayakkabı giyen, altın bir… giyen ve ışık saçan bir hizmetçi
biçiminde geldi.

65.’Onu kolundan yakaladı: bu çarçabuk oldu, hiç uzun sürmedi, çabuk oldu, Mazda tarafından yaratılmış yeryüzüne ulaştı ve kendi evinde güvenli, incinmemiş, yaralanmamış bir biçimde daha önce nasılsa o şekilde.

(…)

68. ‘Jamaspa ona yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti, kötülerin ordusunu, Daevalannın tapıcılarının ordusunu, savaş dizilişiyle uzaktan gelişini gördüğü zaman.

69. ‘Ondan bir lütuf istedi, dedi ki: ‘Bunu bana bağışla, Ey iyi, en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki bütün Aryenlerden herhangi biri kadar sürekli olarak muzaffer olayım.’

70.’Ardvi Sura Anahita ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.
Parlaklığı ve görkemi için ona……bir kurban sunacağım

(…)

72.’Pouru-dhakhşti’nin oğlu Aşavazdah ve Sayuzhdri’nin oğulları Aşavazdah ve Thrita ona uzun yapılı efendi, dişilerin efendisi, parlak ve hız­lı atlı Apam Napat’ın yanında yüzlerce at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban ettiler.

73. ‘Ondan bir lütuf dilediler, dediler ki; ‘Bunu bize bağışla Ey iyi, en iyi­liksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki Turanlı Danus, Kara Asabana ve Vara Asabana ve son derece kudretli Duraekaeta’dan oluşan grubu bu dünyanın meydan muharebelerinde altedelim.

74. ‘Ardvi Sura Anahita onlara bu lütfu bağışladı, onlar ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona……… bir kurban sunacağım.

(…)

76. ‘Naotara’nın oğlu Vistauru ona Vitanghuhaiti nehrinin kıyısında iyi söy­lenmiş sözlerle taptı, şöyle dedi;

77.”Daevaların tapıcılarını başımda taşıdığım saç kadar cezalandırdığım doğrudur, bu söz doğru söylenmiştir. O zaman sen Ey Ardvi Sura Ana­hita! Bana kuru bir geçit bırak, bırak ki iyi Vitanghuhaiti’nin üzerinden geceyim.’

78. ‘Ardvi Sura Anahita aceleyle ona güzel bedenli, son derece güçlü, uzun boylu, yüksek kuşaklı, muzaffer ırkın saf, soylu asili, ayakbileklerine ka­dar ayakkabı giyen, bütün süs-püslerle ve ışık saçan bir hizmetçi biçi­minde geldi. O. suyun bir kısını durgun hale getirdi, suyun bir kısmmı ise akıttırdı ve ona iyi Vitanghuhaiti’nin üzerinden geçmek için kuru bir geçit bıraktı.

(…)

81. ‘Fryanalardan biri olan Yoişta ona Rangha’nın Pedvaepa’sında yüzlerce at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

82.’Ondan bir lütuf diledi, dedi ki: ‘Bunu bana bağışla, Ey iyi, en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki kötü işler yapan karanlığın dölü Akhtya’yı alt edeyim ve bana kötü niyetle doksan dokuz zor bilmeceyi soran kötü işler yapan karanlığın dölü. Akhtya’ya cevap vereyim.’

83. ‘Ardvi Sura Anahita ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona bir kurban sunacağım.

(…)

91. (…)
“Benim bu içkimden içeceksin, sen, bir Athravan olan sen, vahiyle indirilmiş yasayı sorup öğrenen sen, bilge, akıllı ve bedene bürünmüş Söz olan sen.

92. “Benim bu içkimden hiçbir düşmanın içmesine İzin verme, ateşli hastalığı olan hiçbir adama, hiçbir yalancıya, hiçbir korkağa, hiçbir kıskanca, hiçbir kadına, Gathaları söyiemeyen hiçbir inançlıya, içerde hapsedilmiş hiçbir cüzzamlıya izin verme.

93.”Körler, sağırlar, kötüler, mahfediciler, cimriler …Ier.. tarafından benim şerefime içilmiş bu içkileri kabul etmiyorum, kutsal Söz için hiçbir gücü olmayan bu karakterlere sahip olanlar tarafından olanlarınkini de kabul etmiyorum.
“Kambur olaniar ya da ileriye doğru bel verenlerden hiçbiri, çürük dişli hiçbir iblis bu içkilerimden içmesin.’

(…)

98.’Ki onun önünde Mazda’nın tapıcıları ellerinde baresma demetiyle ayakta dururlar: Hvovalar ona taptılar, Naotaralar ona taptılar; Hvovalar zenginlik istediler, Naotaralar hızlı atlar islediler. Hvovaya hemen zenginlik ve tam refah bağışlandı;
Naotara-süvarisi Viştaspa hemen bu ülkelerinecn hızlı atların efendisi oldu.

(…)

104. ‘Kutsal Zerdüşt ona Airyana Vaejah’ta. Daityan nehrinin kenarında; Haoma ve et İle baresma ile dilin bilgeliğiyle, kutsal büyülerle, konuş­mayla, işlerle, içkilerle ve doğru söylenmiş sözler bir kurban sundu.

105. ‘Ondan bir lütuf diledi, dedi ki: ‘Bunu bana bağışla, en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki Aurvat-aspa’nın oğlu, yiğit Kavi Vistaspa’yı yasaya göre düşündüreyim, yasaya göre konuşturayım, yasaya göre iş yaptırayım.’

106. “Ardvi Sura Anahita ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, he­diyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi İçin ona bir kurban sunacağım.

(…)

108. “Uzun yapılı Kavi Viştaspa ona Frazdanava Gölünün arkasında yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

109. ‘Ondan bir lütuf diledi, dedi ki; ‘Bunu bana bağışla. Ey iyi, en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki kötü yasa sahibi Tathravant’ı, Daevaların tapıcısı Peşana’yı ve kötü Arejat-aspa’yı bu dünyanın meydan muhare­belerinde altedeyim!’

110. ‘Ardvi Sura Anahita ona bu lütfü bağışladı, O ona içkiler sunarke n, hedi-
yeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfü dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona bir kurban sunacağım.

(…)

112. “At sırtında dövüşmüş Zairi-vairi ona Daitya nehrinin arkasında yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti.

113. ‘Ondan bir lütuf diledi, dedi ki:’Bunu bana bağışla. Ey iyi.en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki ceset gomücü Peşo-Changha’yı, Daevaların tapıcısı Humayaka’yı ve kötü Arejat-aspa’yı bu dünyanın meydan muharebelerinde altedeyim.

114. Ardvi Sura Anahita ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verifken, kurban sunarken, ondan bu lütfü dilerken.
‘Parlaklığı ve Görkemi için ona bir kurban sunacağım

(…)

116. “Arejat-aspa ve Vandaremaini ona Vouru-Kaşa denizinin yanında yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban ettiler.

117. Ondan bir lütuf dilediler, dediler ki: “Bunu bize bağışla En iyi, en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Bağışla ki biz yiğit Kavi Viştaspa’yı ve at sırtında dövüşen Zairivairi’yi alt edelim ve Aryen halkından, ellilercesini, yüzlercesini, yüzlercesini, binlercesini, binlercesıni, onbinlercesini. onbinlercesini, bir sürüsünü bir sürüsünü cezalandırabilelim.

118. Ardvi Sura Anahita onlara bu lütfu bağışlamadı, onlar ona içkiler sunduğu, hediyeler verdiği, kurban sunduğu, ondan bu lütfu dilediği halde
‘Parlaklığı ve görkemi için ona bir kurban sunacağım.

(…)

120. ‘Ki onun için Ahura Mazda dört at yarattı -rüzgâr, yağmur, bulut ve
sulusepken- ve böylece dünya üzerine yağmur yağıyor, kar yağıyor, dolu
yağıyor ve sulusepken yağıyor ve orduları o kadar çoktur ki sayısı dokuzyüzbıni buluyor.

(…)

123. “O, yani iyi Ardvi Sura Anahita kolsuz altın bir manto giymiş duruyor,
kendisine içki sunacak ve dua edecek bir adamı bekliyor ve kalbinde
söyle düşünüyor:

(…)

126. Ardvi Sura Anahita; güzel bedenli, son derece güçlü, uzun boylu, kuşağı yukarıdan bağlı, muzaffer ırkın saf, soylu asili, tümüyle altın işlemeli olan bir….. mantoyu boylu boyunca giyen bir hizmetçi biçiminde ortaya çıktı;

127. ‘Kurallara göre, her zaman elinde baresmayı tutan, delikli kulaklarında küpe taşıyan, güzel boynunda altın bir kolye taşıyan, O, soylu doğumlu Ardvi Sura Anahita; Ve O kuşağını sıkıca bağladı, göğüsleri iyi biçimli olsun, sarkmasın diye.

128. ‘Ardvi Sura Anahita başına yüzlerce yıldızı olan, sekiz ışığı olan, iyi yapılmış güzel…. bırakın tacı bir…. biçiminde koydu, saçları aşağıya doğru dökülmüş bir şekilde.

129. “O, Ardvi Sura Anahita kunduz kürkünden elbiseler giyiyor; dört yavru doğuran, kunduzların en İyi türü olan kunduzlardan otuzunun derisinden yapılmış elbiseler giyiyor; çünkü suda yaşayan kunduzların derisi bütün derilerin en güzel renkli olanıdır; doğru zamanda işlendiğinde gümüş ve altından oluşan göz parlatacak kadar parıldar.

130. ‘İşte. Ey İyi. en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Senden bu iyiliği diliyorum: Tamamen kutsanmış olarak, atlar konusunda zengin, büyük armağanları olan, kişneyen atları olan, şatafatlı arabaları olan, parıldayan kılıçları olan, beslenme konusunda zengin, gıda stokları olan, güzel kokulu yalakları olan krallıkları fethedeyim; hayattaki iyi şeylerin hepsine ve bir krallığı geliştirecek olan ne varsa onların hepsine islediğim zaman sahip olabileyim.

131. “İşte, Ey iyi. en iyiliksever Ardvi Sura Anahita! Senden iki yiğit yoldaş diliyorum, biri iki bacaklı olsun, diğeri dört bacaklı: iki bacaklı hızlı, çarçabuk hamlede bulunan, muharebede arabayı hızla döndürmede maharetli olan olsun; dört bacaklı ise çok cepheli ordunun kanadına, ya sağ kanada ya da sol kanada, ya sol kanada ya da sağ kanada hızla yönelebilsin

132. ‘Bu kurbanın, bu duanın gücüyle Ey Ardvi Sura Anahita! Yıldızlardan
Ahura tarafından yaratılmış yeryüzüne doğru, kurban sunan din adamına doğru, fokur fokur kaynayan (süte) doğru gel; içkiler sunan, hediyeler veren, kurban sunan ve senin ona nimetler ihsan eylemesini dileyen bana yardıma gel, gel ki bütün bu yiğit savaşçılar kral Viştaspa gibi güçlü olsun.
‘Parlaklığı vegörkemi için ona bir kurban sunacağım.

(…)

8. Triştar Yaşt (Siryüs Yıldızına İlahi)

(…)

20.  ‘O zaman. Ey Spitama Zerdüşt! Parlak ve görkemli Tiştrya, Vouru-Kaşa denizine altın kulakları olan ve altın bir bellemesi olan güzel beyaz bir at biçiminde iner.

21. ‘Ama oraya Daeva Apaoşa onunla buluşmak üzere Simsiyah kulakları olan, simsiyah sırtı olan, simsiyah bir kuyruğu olan, korkunç dağlama izleri olan siyah bir at biçiminde hızla gelir.

22. ‘Onlar, parlak ve görkemli Tiştrya ile Daeva Apaoşa toynak toynağa bu­luştular, Ey Spitama Zerdüşt! Onlar dövüştüler. Ey Spitama Zerdüşt! Üç gün, üç gece. Ve sonra Daeva Apaoşa, parlak ve görkemli Tiştrya’dan daha güçlü olduğunu kanıtladı ve onu yendi.

23. Ve Tiştrya, Vouru-Kaşa denizinden Hathra’nın uzunluğu kadar kaçtı. O, yani parlak ve görkemli Tiştrya acı ve üzüntüyle bağırdı: ‘Vay başıma gelenler. Ey Ahura Mazda! Kederliyim, Ey Sular ve Bitkiler! Ey Talih ve Sen, Mazda’nın tapıcılarının Yasası! İnsanlar, tıpkı dua ile adlarını çağı­rıp kurbanlar sunarak Yazatlara taptıkları gibi, dua ile adımı çağırarak, kurban sunup bana tapmıyorlar.

24. ‘”Eğer insanlar tıpkı dua ile adlarını çağırıp kurbanlar sunarak Yazatala-a taptıkları gibi, dua ile adımı çağırarak bana bir adakla tapsalardı, on atlık gücü, on develik gücü, on boğalık gücü, on dağlık gücü. on nehirlik gücü alırdım.’

25. ‘O zaman Ben, Ahura Mazda, parlak ve görkemli Tiştrya’ya duayla onun adıyla çağrıldığı bir kurban sundum ve ona on atlık gücü, on develik gücü, on boğalık gücü, on dağlık gücü, on nehirlik gücü getirdim.

26. ‘O zaman, Ey Spitama Zerdüşt! Parlak ve görkemli Tiştrya, Vouru-Kaşa denizine altın kulakları olan ve altın bir bellemesi olan güzel beyaz bir at biçiminde indi.

27. ‘Ama oraya Daeva Apaoşa; simsiyah kulakları olan, simsiyah sırtı olan, simsiyah bir kuyruğu olan, korkunç dağlama izleri olan siyah bir at biçi­minde onunla buluşmak için hızla geldi.

28. ‘Onlar, parlak ve görkemli Tiştrya ile Daeva Apaoşa toynak toynağa bu­luştular, Ey Spitama Zerdüşt! Onlar dövüşlüler. Ey Spitama Zerdüşt! Öğ­leye kadar.
Ve sonra parlak ve görkemli Tistrya, Daeva Apaoşa’dan daha güçlü oldu­ğunu kanıtladı ve onu yendi.

29.’O zaman O, Vouru-Kaşa denizinden Hathranın uzunluğu kadar gitti: ‘Selam diye bağırdı parlak ve görkemli Tiştrya. ‘Selam bana’. Ey Ahura Mazda! Selam sana. Ey Sular ve Bitkiler! Selam sana, Mazda’nın tapıcılarının Yasası! Selam sana. Ey Topraklar! Suların yaşamı büyük tohumlu buğday tarlalarına, küçük tohumlu çayırlara ve maddi dünyanın tümü­ne hiçbir engel olmaksızın akacaktır!’

(…)

52. ‘Ben, Ahura Mazda, kendim kadar adak sunulmaya değer, dua edilmeye değer, teskin edilmeye değer, şükredilmeye değer Tiştrya yıldızını yaratmamış olsaydım;

53. ‘Aşağılayıcı insanların Huyairya adını verdikleri o Pairika Duzyairya’nın kötülüğüne karşı koymak için, paramparça etmek İçin, yıkmak için, geri püskürtmek için,

54. “O zaman bütün gün boyunca, bütün gece boyunca, o Pairika Duzyairya benim maddi dünyama karşı savaş açacak, onun yaşamını söndürmek isteyecek ve sağa sola hücum edecekti.

55. “Ama parlak ve görkemli Tiştrya O Pairika’yı açılamayan iki katlı, üç katlı prangalara vurdu, bütün bedenine açılamayan prangalar vurdu; Sanki bin adam bir adamı prangaya vurmuş, güç bakımından en güçlü olan binlerce adam prangaya vurmuş gibi.

56. ‘Ey Spitama Zerdüşt! Eğer Aryen ülkeleri tıpkı kutsallığın kusursuzluğuna gerçekleştirilmesi gerekliği gibi, parlak ve görkemli Tiştrya’nın şerefine doğru adağı ve doğru duayı gerçekleştirirlerse, düşman bir ordu hiçbir zaman Aryen ülkelerine giremediği gibi, hiçbir hastalık, hiçbir cüzzam, hiçbir zehirli bitki, hiçbir düşman arabası, yukarı kalkmış hiçbir düşman mızrağı Aryen ülkelerine giremez.’

(…)

58. Ahura Mazda cevap verdi: Bırak Aryen milletleri ona içkiler getirsin; Bırak Aryan milletleri onun için baresma demetlerini bağlasın; Bırak Aryen milletleri onun için, beyaz ya da siyah olsun ya da herhangi bir renkte olsun ama tümüyle aynı renkte olan bir sığır kafasını pişirsin.

59.’Hiçbir katile, hiçbir fahişeye. Gathaları söylemeyen. dünyaya ölümü yayan, Mazdanın yasasına karşı koyan. Zerdüşt’ün yasasına karşı koyan hiç…birine bu adaklardan almasına izin verme

60.’Eğer bir katil, bir fahişe, Gathaları söylemeyen, dünyaya ölümü yayan, Mazda’nın yasasına karşı koyan, Zerdüşt’ün yasasına karşı koyan…. biri bu adaklardan alırsa, o zaman parlak ve görkemli Tiştrya kendi şifa veren erdemlerini geri çeker.

61. ‘Aryen milletlerinin başına hep salgın hastalıklar gelecektir; düşman ordular hep Aryen milletlerinin üzerine üşüşecek; Aryenler ellilerce, yüzlerce, yüzbinlerce, onbinlerce, sürülerce cezalandırılacaklardır.

(…)

9. Drvasp Yaşt

(…)

3.  Paradhatalı Haoşyangha ona Mazda tarafından yaratılmış çok yüksek etrafı çevrili Hara’da, içki adaklarıyla yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti;

4. ‘Bana bu lütfu bağışla, Ey iyi, en iyiliksever Drvaspa! Bağışla ki Mazana’nın bütün Daevalarını alt edeyim; asla korkmayayım ve korku yüzün­den Daevaların önünde eğilmeyeyim, bilakis bütün Daevalar korksun ellerinde almadan benim önümde eğilsinler, korksunlar ve karanlığa doğru tüysünler,’

5. Mazda tarafından yaratılmış güçlü Drvaspa, koruyucu kutsal Drvaspa, ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kur­ban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.

(…)

8. ‘İyi çoban Yima Klışaeta ona, yüksek Hukairya’dan. içki adaklarıyla yüz­lerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti:

9. ‘Bana bu lütfu bağışla, Ey iyi, en iyiliksever Drvaspa! Bağışla ki Semizliği ve sürüleri Mazda tarafından yaratılmış dünyaya getireyim: Ölümsüzlüğü Mazda tarafından yaratılmış dünyaya getireyim;

ıo. “Açlığı ve susuzluğu Mazda tarafından yaratılmış dünyadan uzaklaştırayım; hem yaşlılığı hem de ölümü Mazda tarafından yaratılmış dünyadan uzaklaştırayım; hem sıcak rüzgârı hem de soğuk rüzgârı bin yıllığına Mazda tarafından yaratılmış dünyadan uzaklaştırayım.’

11. Mazda tarafından yaratılmış güçlü Drvaspa. koruyucu kutsal Drvaspa,
ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfü dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona duyulmaya değer bir kurban sunacağım…

(…)

13’Cesur Athwya klanın mirasçısı, Thraetaona ona dört köşeli Varena’da
içki adağıyla yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban
etti.

14. ‘Bana bu lütfu bağışla, Ey iyi, en iyiliksever Drvaspa! Bağışla ki son dere­ce güçlü, İblis Druj, o şeytan, dünyaya zarar veren, Angra Mainyu’nun iyi ilkeli dünyayı mahfetmek üzere maddi dünyaya karşı yaratmış olduğu en güçlü Druj olan üç ağızlı, üç başlı, altı gözlü, binlerce duyusu olan Azi Dahaka’yı yenebileyim; ve onun kadınlar arasında en güzel vücuda sahip ve dünyanın en harika yaratıkları olan iki karısı, Savanghavach ve Erenavach’i kurtarabileyim.

15. Mazda tarafından yaratılmış güçlü Drvaspa, koruyucu kutsal Drvaspa, ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kur­ban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona duyulmaya değer birkurban sunacağım…

(…)

17. Haoma, (yani) neşe veren, şifa veren, güzel, soylu altın gözlü Haoma
ona, Haraiti Bareza’nın en tepesinin üzerinde bir kurban sundu. Ondan
bir lütuf diledi, dedi ki:

ı8. ‘Bana bu lütfu bağışla. Ey iyi, en iyiliksever Drvaspa! Bağışla ki Turanlı katil Franghrasyan’ı bağlayayım, onu zincire vurup sülükleyim, zincire bağlayıp kral Husravah’a götüreyim ki kral Husravah insan babası Syavarşana’nın ve yarı insan Agraeratha’nın öldürülmelerinin intikamım almak üzere onu suları tuzlu derin Chaechasta gölünün arkasında öl­dürsün.’

(…)

21. ‘Aryen milletlerini bir krallıkta birleştiren cesur Husravah ona içki adaklarıyla suları tuzlu derin Chaechasta gölünün arkasında yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti:

22.’Bana bu lütfu bağışla. Ey iyi, en iyiliksever Drvaspa! Bağışla ki Turanlı katil Franghrasyan’ı bağlayayım, onu zincire vurup sürükleyeyim, zincire bağlayıp kral Husravah’a götüreyim, ki kral Husravah insan babası Syavarşana’nın ve yarı insan Agraeratha’nın öldürülmelerinin intikamını almak üzere onu suları tuzlu derin Chaechasta gölünün arkasında öldürsün.’

23. Mazda tarafından yaratılmış güçlü Drvaspa. koruyucu kutsal Drvaspa, ona bu lütfü bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kurban sunarken, ondan bu lütfü dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona duyulmaya değer bir kurban sunacağım…

(…)

25. ‘Kutsal Zerdüşt ona Aıryana Vaejah’ta, Daityan nehrinin kenarında; Haoma ve et ile baresma ile dilin bilgeliğiyle, kutsal büyülerle, konuşmayla, işlerle, içkilerle ve doğru söylenmiş sözlerle bir kurban sundu. Ondan bir lütuf diledi, dedi ki:

26. Bana bu lütfu bağışla. Ey iyi, en iyiliksever Drvaspa! Bağışla ki İyi ve soylu Hutaosa’yı yasaya göre düşündüreyim, yasaya göre konuşturayım, ki benim Mazdean yasamı yayabilsin, herkese duyurabilsin, ki benim işlerime güzel övgüler ihsan eylesin.’

27. Mazda tarafından yaratılmış güçlü Drvaspa, koruyucu kutsal Drvaspa,
ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kur-
ban sunarken, ondan bu lütfu dilerken.
‘Parlaklığı ve görkemi için ona duyulmaya değer bir kurban sunacağım….

(…)

29. Uzun yapılı Kavi Vistaspa ona içki adaklarıyla Daitya nehrinin suları ar­kasında yüzlerce erkek at, binlerce öküz ve onbinlerce kuzu kurban etti:

30. “Bana bu lütfu bağışta, Ey iyi, en iyiliksever Drvaspa! Bağışla ki Baş belası, pirinçten yapılma miğferi olan, pirinçten yapılma zırhı olan. kalın bir boynu olan, arkasında yedi yüz deve bulunan, Vispa-thaurvo-asti oğlu Aşta-aurvant ile dövüşebileyim….; ki Hvyaona katili, Arejat-aspa ile dövüşebileyim; ki Daevaların tapıcısı olan Darşinika ile dövüşebileyim;

31.  Ki kötü yasası olan Tathravant’ı cezalandırayım; Daevalarm tapıcısı
Spinjauruşka’yı cezalandırayım; Varedhakalar ve Hvyaonalar milletlerine iyi yasayı getireyim; Huyaona milletinden ellilercesini, yüzlercesini,
yüzbinlercesini, binlercesini, onbinlercesini, bir sürüsünü cezalandırayım.

32. Mazda tarafından yaratılmış güçlü Drvaspa, koruyucu kutsal Drvaspa, ona bu lütfu bağışladı, o ona içkiler sunarken, hediyeler verirken, kur­ban sunarken, ondan bu lütfu dilerken. ‘Parlaklığı ve görkemi İçin ona duyulmaya değer bir kurban sunaca­ğım; ona yani Mazda tarafından yaratılmış kutsal güçlü Drvaspa’ya iyi gerçekleştirilmiş bir kurban sunacağım. Mazda tarafından yaratılmış kutsal güçtü Drvaspa’ya içki adağı sunacağız. Haoma ve eti, baresmayı, dilin bilgeliğini, kutsal büyüleri, konuşmayı, işleri, içkileri ve doğru söylenmiş sözleri adak olarak sunarız. Yatha ahu vairyo: Efendimizin arzusu kutsallığın yasasıdır…. Mazda tarafından yaratılmış kutsal güçlü Drvaspa’nın kurbanını ve du­asını, gücünü ve dinçliğini takdis ederim. ‘Aşem Vohu: Kutsallık bütün iyi şeylerin en iyisidir…. “Parlaklık ve görkem | ver] o adama, ona beden sağlığı ver;…., ona kutsal Olanların parlak, hepten mutlu, neşe dolu mekânını ver.

10. Mihr Vaşt (Mithra’ya İlahi)

(…)

2. (…) Akdi bozma Ey Spitama! (…) Çünkü Mithra hem inançlılara hem de inançsızlara sahip çıkar.

(…)

4. (…) ‘Biz Aryen milletlerine mutlu bir yerleşim alanı veren ve iyi bir yerleşim alanı veren geniş otlaklara sahip Mithra’a içki adağı sunarız.

5. (…) O. bize iyi vicdan için gelsin! (…)

(…)

9. ‘Hangi taraf dindar bir kalple tam inançlı bir biçimde ona tapmışsa, iblis cezalandıran rüzgârla bilgelerin lanetli düşünceleriyle geniş otlakların sahibi Milhra o tarafa tutar. (…)

13. ‘Ki o göksel tanrıların ilki olarak Hara’ya ebedi, hızlı atlı güneşten önce ulaşır; altın bir dizilişte en başta olarak, güzel zirveleri tutar ve oradan Aryenlerin mekânına iyiliksever bir gözle bakar.

(…)

18. ‘Eğer bir evin efendisi ya da bir kasabanın efendisi ya da bir kentin efen­disi ya da bir vilayetin efendisi ona yalan söylerse, o zaman Mithra kızgın ve küskün bir biçimde gelir ve o evi, o kasabayı, o kenti ve o vilayeti pa­ramparça eder; evlerin efendilerini, kasabaların efendilerini, kentlerin efendilerini, vilayetlerin efendilerini ve vilayetlerin en önde gelenlerini paramparça eder.

19. ‘Mithra’ya yalan söylemiş kişi hangi taraftaysa. Mithra, kızgın ve küsmüş bir biçimde o tarafa yönelir ve gazabı dinmek bilmez.

20. ‘ Mithra’ya yalan söyleyenler, ne kadar hızlı koşuyor olurlarsa olsunlar,
ulaşamazlar; ata binemezler …. arabayı süremezler……… Mithra’nın düşmanlarının attığı mızrak, geriye doğru gider, okları geriye doğru gider,
Mithra’nm düşmanlarının geliştirdikleri kötü büyülerin sayısından dolayı.

21. ‘Ve mızrak iyi atılsa bile, vücuda ulaşsa bile, yara açmaz, Mithra’nm düşmanlarının geliştirdikleri kötü büyülerin sayısından dolayı. Rüzgâr Mithra’nın düşmanlarının attığı mızrağı uzaklaştırır, Mithra’nın düşmanlarmın geliştirdikleri kötü büyülerin sayısından dolayı. ‘Parlaklığı ve görkemi için ona duyulmaya değer bir kurban sunacağım

(…)

25. ‘Biz uyumayan ve her zaman uyanık geniş otlakların sahibi Mithra’ya………. kurban sunarız; ‘Ki O soyludur, derin, güçlü ve refah verendir; toplantıların başkanıdır, dualarla memnun olan, yüksek, bedene bürünmüş Sözdür, güçlü kolları olan bir savaşçıdır;

26. ‘Ki O, Daevaların kafataslarını parçalayandır ve acı vermekte son derece zalimdir; Pairikalara karşı koyan Mithra’ya yalan söyleyen adamları ce­zalandırandır; aldatılmadığı zaman milletlere büyük güç verendir; aldatılmadığı zaman milletlere büyük zafer verendir:

27. ‘Ki O yıkımdan hoşlanan milletin yollarını yerle bir eder, Onların zaferini alıp götürür, zafer için onların gücünü alıp götürür, on­ları biçare biçimde alıp götürür ve onlara onbinlerce darbe indirir; ki o onbinlerce casusun sahibi, güçlü, her şeyi gören, aldatılmaz Mithra’dır. (…)

29.’Sen Ey Mithra! Milletlere hem iyisin hem kötü; Sen Ey Mithra! İnsan­lara hem iyisin hem kötü; Sen Ey Mithra! Milletler için hem barışı hem belayı elinde tutuyorsun.

(…)

33. Senden dilediğimiz bu lütuflan bize bağışla Ey güçlü tanrı! Vahyin söz­lerine uygun olarak, yani zenginliği, gücü ve zaferi, iyi vicdanı ve saade­ti, iyi namı ve iyi bir ruhu; mutluluk veren bilgeliği ve bilgiyi. Ahura ta­rafìndan verilmiş muzaffer gücü, Aşa-Vahişta’nm mahfedici Egemenliği ve Kutsal Sözle ilgili yapılan (Tann ile) konuşmayı.

(…)

50. ‘Ki onun için Yaratıcı Ahura Mazda, etrafından birçok (yıldızın) döndü­ğü, ne gecenin ne karanlığın geldiği, ne soğuk rüzgârın ne sıcak rüzgârın geldiği, ne ölümcül hastalığın, ne de Daevaların yol açtığı kirliliğin gel­diği ve bulutların Haraiti Bareza’ya ulaşamadığı parlak bir dağ olan Hara Berezaiti’de bir yerleşim alanı inşa etti;

51. ‘Bütün Ameşa-Spentaların güneşle uyum içinde onun için tam bir inançla, tam bir dindar kalple yaptıkları ve onun bütün maddi dünyayı Haraiti Bareza’dan denetlediği bir yerleşim alanı.

(…)

65.’Ki O en hızlıların arasında en hızlıdır, en özgür olanların arasında en özgürdür, en güçlülerin arasında en güçlüdür, toplantı başkanlarının başkanıdır; üremeyi verendir, semizliği verendir, sığır verendir, egemen­lik verendir, oğul verendir, neşe verendir ve saadet verendir.

(…)

68. Ki onun arabasının etrafı, büyük Aşi Vanguhi ile çevrilmiştir; ki ona Mazda’nın Yasası yol açar, rahat gidebilsin diye; ki onu beyaz, parlayan, uzaktan görülen, iyiliksever, bilgi sahibi dört göksel savaş atı, göksel alan boyunca hızla çeker, bilgelerin beddua veren düşüncesi onu ileri ittiğinde;

69..’Ki ondan, görülmeyen bütün Daevalar ve Varenya iblisleri korkudan kaçarlar.(…)

70.’Biz uyumayan ve her zaman uyanık geniş otlakların sahibi Mithra’ya……… kurban sunarız; ‘Ki ondan önce Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna; bir vuruşta öldüren, takip eden, öfkeli, ıslak yüzlü, güçlü, demir dişli, önpençeleri demir olan, demir silahlı, demir kuyruklu, demir çeneli bir domuz biçi­minde, keskin dişli bir erkek domuz biçiminde, keskin çeneli bir domuz biçiminde, düşmanlara karşı koymak için koşar;

71. ‘Ki O, kaçan düşmanın ensesine yapışarak, meydan muharebesinde düşmanı Cesur Yürek ile birlikte cezalandırır. hayatın özünü ve belkemiğini. varhğın özünü ve kaynağını cezalandırıncaya kadar, ne onu ce­zalandırmış olduğunu düşünür, ne de bunu bir darbe olarak düşünür.

(…)

93. “Sen de her iki dünyada böyle yapasın, bizi her iki dünyada, hem maddi dünyada hem de ruh dünyasında Ölümün iblisinden, Aeşma’nın ibli­sinden, yıkıcı mızraklarını havaya kaldırmış iblis ordulardan, kötülük yapan Aeşma’nın Daevalar tarafından yaratılmış Vidotu ile birlikte sal­dırdığı Aeşma’nın saldırılarından koruyasm, Ey geniş otlakların sahibi Mithra!

(…)

125. ‘O arabayı hepsi de aynı renk, beyaz olan. göksel yiyeceklerle beslenen ebedi dört aygır çeker. Ön ayaklarının toynakları altın nallıdır, arka ayaklarının toynakları gümüş nallıdır; hepsinin boyunduruğu aynı dire­ğe koşulur, aynı boyunduruğu taşırlar ve boyunduruğun çapraz direkleri Khşathra vairyanın kancalarıyla güzel bir ….e bağlanır.

(…)

12. RAŞN YAŞT

(…)

ı. Kutsal (Zerdüşt) ona sordu: ‘Ey kutsal Ahura Mazda! Sana soruyorum; bana doğru sözlerle cevap ver, sen ki hakikati biliyorsun. Sen aldatılamazsın, senin aldatılamaz bir anlayışın var; sen aldatılamazsın, çünkü sen her şeyi biliyorsun. ‘Kutsal sözden yaratılmış gerçek nedir? Yaratılmış ilerlemeyi gerçekleştiren nedir? Sezilebilir nedir? Sağlıklı olan nedir? Bilge olan nedir? Mutluluk nedir ve diğer yaratıklardan daha çok mahfetme gücü nedir?’

2. (…)  ‘En görkemli Kutsal Söz (kendisi)’dir, bu Kutsal Sözde yaratılan gerçek­tir, yaratılan ilerlemeyi-gerçekleştirmedir, sezilebilirdir, sağlıklıdır, bil­gedir, mutludur ve öteki bütün yaratıklardan daha güçlü olandır.’

(…)

13. FRAWARDIN YAŞT

(…)

9. ‘Onların parlaklığı ve görkemi sayesinde. Ey Zerdüşt! Ben Ahura tara­fından yaratılmış, geniş yeryüzünü, engin ve geniş yeryüzünü, çok güzel şeyler taşıyan, bütün bedensel dünyayı, canlıları, ölüleri, yüksek dağları, zengin otlakları ve suları taşıyan yeryüzünü korurum;

10. ‘Ki onun üzerinden pek çok dere ve nehir akar; üzerinde; hayvanları ve insanları besleyen, Aryen milletlerini besleyen, beş çeşit hayvanı besle­yen ve inançlılara yardım eden pek çok bitki çeşidi yerde biter.

11. ‘Onların parlaklığı ve görkemi sayesinde. Ey Zerdüşt! Ben rahimde cenin halindeki çocuğu korurum, öyle ki Vidotu’nun saldırılanndan ölmesin diye ve ben onun içinde kemiklerini, saçını, iç organlarını, ayaklan­ı…. ve cinsel organlarını geliştiririm.

(…)

16. ‘Onların parlaklığı ve görkemi sayesinde, bir adam doğar, meclislerin ve toplantıların başkanı olur, Bilgeliğin aziz tuttuğu (kutsal) sözleri iyi din­ler, sapkın Gaotema ile olan tartışmalardan zaferle döner ‘Onların parlaklığı ve görkemi sayesinde güneş yolundan gider; onların parlaklığı ve görkemi sayesinde ay yolundan gider; onların parlaklığı ve görkemi sayesinde yıldızlar yolundan gider.

17. (…) ‘Ey Spitama! İnançlıların Fravaşileri arasında en güçlü olanları en eski yasanın adamlarınınkidir ya da dünyayı restore edecek olan henüz doğ­mamış Saoşyantlarınkidir. Ey Zerdüşt! Yaşayan inançlıların Fravaşileri ötekilerden daha güçlüdür, ölülerinkinden daha güçlüdür Ey Spitama!

(…)

30. Biz inançlıların; dostlukları iyi olan. nasıl hayır işleyeceklerini bilen,
dostlukları uzun süren, oturanları tarafından zarar görmeyecekleri bir mekânda kalmak isteyen, İyi olan, çok uzaktan güzel görünen, sağlık
veren, büyük nam sahibi, meydan muharebesinde galip gelen, hiçbir
zaman ilk önce zarar vermeyen iyi. güçlü, iyiliksever Fravaşilerine tapıyoruz.

(…)

34. Sen, Ahura tarafından yaratılan Zaferi ve mahfedici Egemenliği; senin, iyi olanların, zarar görmemiş ve mutlu olanların, ezilmemiş ve incinme­miş olanların adak sunulmaya değer, dua edilmeye değer olarak tutuldu­ğu ve senin istediğin yolda gitmiş olan bu ülkelere son derece iyiliksever­likle verirsin.

(…)

37. Biz inançlıların; pek çok tabur kuran, silahlarla donatılmış, mızraklarını havaya kaldırmış, pırıl pınl parlayan; korku dolu meydan muharebele­rinde, yiğit kahramanların gidip Danus’a saldırdığı yere hızla koşan iyi, güçlü, iyiliksever Fravaşilerine tapıyoruz.

38. Orada sen Turanlı Danus’un muzaffer gücünü yerle bir ettin; senin sa­yende reisler son derece zekâ sahibi oldular, son derece başarılı oldular; onlar, yiğit kahramanlar, yiğit Saoşyantlar, kalabalık Danus reislerinin döllerini fetheden yiğit fatihler, taşla yaralayanlar.

(…)

43. Onlar yeryüzü ile gökyüzü arasında Satavaesa’yı akıtırlar, onu ait olduğu sulara akıtırlar, ki o yakarışları dinler, suları akıtır ve bitkileri büyütür, hayvanları ve insanları beslemek için, Aryen milletlerini beslemek için, hayvanlann beş türünü beslemek için, inançlılara yardım etmek için.

44 .Satavaesa aşağıya gelir yeryüzü ile gökyüzü arasında akar, ait olduğu su­lara akar, yakarışları dinler, suları akıtır ve bitkileri büyütür, hayvanlan ve insanları beslemek için, Aryen milletlerini beslemek için, hayvanla­nn beş türünü beslemek için, inançlılara yardım etmek için.

(…)

58.  Ve şimdi onlar kendilerinden uzak bir döner daire içinde hareket ediyor­lar sonsuza dek, ta ki onlar dünyanın iyi restorasyonun zamanına gelin­ceye kadar.

(…)

61. Biz inançlıların; doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz sayısına kadar örgülü saçlı, değnek taşıyan, Sama’nın oğlu, Keresaspa’nın bedenine
göz kulak olan iyi, güçlü, iyiliksever Fravaşilerine tapıyoruz.

62. Biz inançlıların, doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz sayısına kadar kutsal Zerdüşt’ün tohumuna göz kulak olan iyi, güçlü, iyiliksever
Fravaşilerine tapıyoruz.

(…)

74. Biz anlayışa tapıyoruz; biz zekâya tapıyoruz; biz vicdana tapıyoruz, biz Saoşyantlarınkine tapıyoruz; Biz ruhlara tapıyoruz; biz evcil hayvanlarınkine; vahşi hayvanlarınki­ne; suda yasayan hayvanlarınkine; yeraltrnda yaşayan hayvanlarınkine; uçan hayvanlarınkine; koşan hayvanlarınkine; otlayan hayvanlarınkine tapıyoruz. Biz onların Fravaşilerine tapıyoruz.

(…)

87. Biz Gaya Maretan’ın; ilk olarak Ahura Mazda’nın düşüncesini ve öğreti­sini dinleyen; Ahura’nın ondan Aryen milletlerinin ırkını, Aryen millet­lerinin tohumunu oluşturduğu Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz dindarlığa ve kutsal Zerdüşt’ün Fravaşi’sine tapıyoruz;

88. Kı ilkin O iyi olanı düşündü, İyi olanı konuştu, iyi olanı yaptı, ilk din adamı oydu. ilk Savaşçı oydu, Toprağı ilk süren oydu, ilk o bildi, ilk o öğretti ilk o sahip oldu, ilk o Boğanın, Kutsallığın, Sözün, söze itaatin, egemenliğin, iyi ilkenin ürünü olan Mazda tarafından yaratılmış bütün İyi şeylerin sahibiydi.

89. Kı ilk din adamı oydu, ilk Savaşçı oydu. Toprağı ilk süren oydu; ilkin Daeva ve merhametsiz adamın ellerinden tekerin dönüşünü alan oydu; ilkin maddi dünyada Aşa’ya şükrederek, böylelikle Daevaları boşa çıkaran Ve kendisini Mazda’nın tapıcısı. Zerdüşt’ün takipçisi, Daevalardan nefret eden, Ahura’nın yasalarına itaat eden olarak itiraf eden oydu

90. Maddi dünyada Daevaları mahfeden sözü ve Ahura’nın yasasını söyleyen ilk oydu, maddi dünyada ilkin Daevaları mahfeden sözü ve Ahura’nın yasasını ilan eden oydu, maddi dünyada, tapılmaya değer olmayan, dua edilmeye değer olmayan Daevalann bütün yaratıklannı ilan eden oydu Güçlü olan, yaşamın bütün iyi şeylerini veren, milletlerarasında Yasanın ilk taşıyıcısı olan oydu.

91. Ki onda kutsallığın sözü koca Mathra duyulur; ki o dünyanın efendisi ve ustasıdır, en büyük, en iyi ve en adil Aşa’nın şükür edicisidir; bütün varlıkların en kusursuzu olan bu Yasayı ilan eden kişidir;

92. Ki Ameşa-Spentalar onu güneşle uyum içinde, dindar bir kalbin tam inancıyla özlerlerdi onu dünyanın efendisi ve ustası olarak özlerlerdi, en büyük en iyi ve en adil Aşa’nın şükür edicisi olarak özlerlerdi, bütün varlıkların en kusursuzu olan bir Yasayı ilan eden kişi olarak özlerlerdi:

93. Ki onun doğumunda ve büyümesinde sular ve bitkiler sevindiler, onun doğumunda ve büyümesinde sular ve bitkiler yetiştiler; onun doğumun­da ve büyümesinde bütün yaratıklar Selam! diye haykırdılar;

95.(…) Arasti’nin oglu Maidhyo-maungha’nın, Zerdüşt’ün sözünü ve öğretisini ilk dinleyenin dindarlığına ve Fravaşi’sine tapıyoruz.

96. Biz kutsal Asmo-hvanvant’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Asan-hvanvant’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Gavayan’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;, Biz Frata’nın oğlu kutsal Parşat-gauş’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Snaoya’nın oğlu kutsal Vohvasti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz, Biz Varaza’nın oğlu kutsal İsvat’ın Fravaşi’sine tapıyoruz.

97. Biz Ahuın-stut’un oğlu kutsal Saena’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Ki o yüzlerce öğrencisiyle yeryüzünde ilk görünendi. Biz kutsal Fradhidaya’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Paeşata’nın oğlu kutsal Usmanara’run Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Franya’nın oğlu kutsal Vohu-raochah’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Franya’nın oğlu kutsal Aşo-raochah’nın Fravaşi’sine taptyoruz. Biz Franya’nın oğlu kutsal Varesmo-raochah’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

98.Biz Zerdüşt’ün Oğlu kutsal Isat-vastra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Zerdüşt’ün oğlu kutsal Urvatat-nara’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Zerdüşt’ün oğlu kutsal Hvare-chithra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Takhma’nın oğlu kutsal Daevo-tbis’in Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Spitama’nın oğlu kutsal Thrimithwant’ın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Zairita’nın oğlu kutsal Daungha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

99.Biz kutsal kral Vîstaspa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; bedene bürünmüş Söz olan. kudretle giden, yiğit biri, soylu biri; Druj’u Önünde sûren, kutsal din için geniş bir yer aramış biri; Druj’u önünde süren, kutsal din için geniş bir yer açmış biri: Ahura’nın yasasının. Zerdüşt’ün yasasının bizzat pençesi olmuş, destekçisi olmuş biri.

 1. Ki O onu Hunus’un ellerinden bağlı bir şekilde kurtardı ve (dünyanın] ortasına yüksek bir yönetici olarak, asla geri çekilmeyen bir kutsal yö­netici olarak oturmak üzere yerleştirdi, bol miktarda sığır ve otlaklarla besledi, bol miktar sığır ve otlak bahşetti.

101. Biz kutsal Zairi-vairi nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Yukhta-vairi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Sriraokhşan’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Keresaokhşan’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Vanara’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Varaza’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Bujisravah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Derezyarşli’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Tizyarşti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Perethu-arşti’nin Fravaşi’sirıe tapıyoruz; Biz kutsal Vizhyarşti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz,

 1. Biz kutsal Naprya’nın Fravaşi’sirıe tapıyoruz;
  Biz kutsal Vazhaspa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
  Biz kutsal Habaspa’nın Fravaşi’sirıe tapıyoruz. Biz Naotara’nın oğlu kutsal Vistauru’nun Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Fraş-ham-vareta’nınFravaşi’sirıe tapıyoruz; Biz kutsal Fraşo-kareta’nın Fravaşi’sirıe tapıyoruz. Biz kutsal Atare-vanu’nun Fravaşi’sirıe tapıyoruz; Biz kutsal Atare-pata’nın Fravaşi’sirıe tapıyoruz; Biz kutsal Atare-data’nın Fravaşi’sirıe tapıyoruz; Biz kutsal Atare-chithra’run Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Atare-hvarenahin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Atare-savah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Atare-zantu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Atare-danghu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz.
 1. Biz kutsal Huşkyaothna’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Pişkyaothna’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal ve yigit Spento-data’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Basta-vairi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Kava-razem’in Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Hvova’nın ogJu kutsal Fraşaoştra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Hvova’nın oğlu kutsal Jamaspa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Avaraoştri’nin Fravaşi’sine tapıyoruz.
 1. Biz Fraşaoştra’nın oğlu kutsal Huşkyaothna’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
  Biz Fraşaoştra’nın oğlu kutsal Hvadaena’nın Fravaşi’sine tapıyoruz,
  Biz Jamaspa’nın oğlu kutsal Hanghaurvaungh’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;
  Biz Hanghaurvaungh’ın oğlu kutsal Vareşna’nın Fravaşi’sine tapıyoruz
  Biz tAvaraoştri’nin oğlu kutsal Vobu-nemah’ın  Fravaşi’sine tapıyoruz.
  Kötü rüyalara karşı koymak için. kötü görüntülere karşı koymak için,
  kötü ….(?)lere karşı koymak için, kötü Pairikalara karşı koymak için.

ı05. Biz Simaezhi’nin kutsal Mathravaka’nın, Aethrapati’nin, Hamidhpati’nin; ilahileri bağırarak okuyan, ne bir efendi ne bir usta tanıyan, Fravaşileri yok edilecek olan korkunç olan, kötü, inançsız Aşemaoghaların çoğunu cezalandırabilen Fravaşi’sine tapıyoruz; inançlılar tarafından yapılan kötülüğe karşı koymak için.

106. Biz Maidhyo-maungha’nın oğlu kutsal Aşa-stu’nun Fravaşi’sine tapı­yoruz. Biz Rastare-vaghant’nın oğlu kutsal Avarethrabah’nın Fravaşi’sine tapı­yoruz. Biz Dazgaraspa’nın oğlu kutsal Bujra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Zbaurvant’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Zbaurvant’nın oğlu, bedene bürünmüş, kudretle ilerleyen, soylu, kutsal ve yiğit Karesna’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;

 1. Ki onun evinde iyi, güzel, parlayan Aşi Vanguhi zarif bedenli bir hiz­metçi biçiminde yürüdü, çok güçlü, çok süslü, saf, muzaffer bir tohum­dan asil bir biçimde doğmuş; Ki o hızla meydan muharebesine dalar, ordusuyla birlikte kendisine nasıl yer açacağını bilirdi; Ki o hızla mey­dan muharebesine dalar, ordusuyla birlikte düşmanla nasıl savaşacağını bilirdi.

108. Biz Karesna’nın oğlu kutsal Viraspa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz: Biz Karesna’nın oğlu kutsal Azara’nın Fravaşi’sine tapıyoruz: Biz Karesna’nın oğlu kutsal Frayaodha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz. kutsal ve iyi Arşya’nın. toplantıların başkanı, Mazda tapıcılarının en enerjiği olan Arşya’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Darayat-ratha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Frayat-ratha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Skarayat-ratha nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

 1. Biz kutsal Arşvant’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;
  Biz kutsal Vyarşvant’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;
  Biz kutsal Paityarşvant’ın Fravaşi’sine tapıyoruz.
  Biz kutsal Amru’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Chamru’nun Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Dratha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Paiti-dratha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kulsal Paiti-vangha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Fraşa-vakhşa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.Biz Vaedhayangha’nın oğlu kutsal Nemo-vanghu’nun Fravaşi’sine tapı­yoruz.

110. Biz kutsal Visadha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz,Biz Pairiştira’nın Oğlu kutsal Aşa-vanghu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Athwyoza’nın oğlu kutsal Neremyazdana’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Ara’nın oğlu kutsal Berezışnu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Ara’nın oğlu kutsal Kasupatu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Frya’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal ASTVAT-ERETA’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

ııı. Biz kutsal Gaopi-vanghu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal ve yiğit Ham-baretarvanghvam’ın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Staotar-Vahiştahe-Aşyehe’nin Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Khştavaenya’nın oğlu kutsal Pouru-dhakhşti’nin Fravasi’sine tapıyo­ruz; Biz Khştavaenya’nın oğlu kutsal Khşoi-wraspa’nın Fravaşi’sine tapıyo­ruz.

112. Biz Pouru-dhakhşti’nin oğlu kutsal Ayo-asti nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Pount-dhakhşti’nin oğlu kutsal Vohv-asci’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Pouru-dhakhşti’nin oğlu kutsal Gaya-dhasti’nin Fravaşi’sine tapıyo­ruz;Biz Pouru-dhakhşti’nin oğlu kutsal Aşa-vazdah’nın Fravaşi’sine tapıyo­ruz; Biz Pouru-dhakhşti’nin oğlu kutsal Urudhu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Khsvoiwraspa’nın oğlu kutsal Khşathro-chinah’ın Fravaşi’sine tapı­yoruz.

113. Biz Jişti’nin oğlu kutsal Aşahura’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Fraya-zanta nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Frayazanta’nın oğlu kutsal Frenah’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Frayazanta’nın oğlu kutsal Jaro-vanghu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Sayuzhdri’nin oğulları kutsal Asa-vazdah ve Thrita’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Varakasa’nın oğlu kutsal Vohu-raochah’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Frayazanta’nın oğlu kutsal Turanlı Arejan-ghanı’ının Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Usinemah’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

114. Biz kutsal Yukhtaspa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Cayadhasti’nin oğlu kutsal Aşa-skyaothna’nın Fravaşi’sine tapıyoruz,
BİZ Katu’nun oğlu kutsal Vohu-nemah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Katu’nun oğlu kutsal Vohu-vazdah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Aşa-sairyach’ın oğlu kutsal Aşa-saredha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Zairyach’ın oğlu kutsal Aşa-saredha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Chakhşni’nun Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Syavaspi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Kavi’nin oğlu kutsal Pouruşti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz.

115.Biz Janara’nın oğlu kutsal Varesmapa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Paeşatah’ın oğlu kutsal Nanarasti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Paeşatab’ın oğlu kutsal Zarazdati’nîn Fravaşi’sine tapıyoruz
Biz Vohu-nemah’ın oğlu kutsal Cacvani’nin Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Arezva ve Sruta-spadha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Zrayah ve Spento-khratu’nun Fravaşi’lerine tapıyoruz.
Biz Vagereza’nın oğlu kutsal Varşni’nin Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Taurvati’nin oğlu kutsal Frachya’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Mathravaka’nın oğlu kutsal Vahmae-data’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Sadhanah’ın oğlu kutsal Uştra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

116. Biz kutsal Danghu-sruta’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz kutsal Danghu-fradhah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Aspo-padho-makhşti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Payanghro-makhşti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Uştazanta’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Aşa-savah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Aşo-urvatha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Haomo-hvarenah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz.

117. Biz kutsal Frava’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Usnaka’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Hvanvant’ın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Daeno-vazah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Arejaona’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Aiwi-hvarenah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Huyazata’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Hare-dbaspa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Pazinah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz, Biz kutsal Hvakhşathra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Aşo-paoirya’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal ASTVAT-ERETA’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

118. Biz kutsal Hugau’nun Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Angbuyu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Gauri’nin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Gauri’nin oğlu kutsal Yuşta’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Mazdra-vanghu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz.: Biz kutsal Srira-vanghu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz Biz kutsal Ayuta’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Suro-yazata’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

119. Biz kutsal Eredhwa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz
Biz kutsal Kavi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz uzaktan bilinen büyük Vidi-sravah’ın oğlu kutsal Ukhşan’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Hvadhata’nın oğlu kutsal Vangbu-dhata’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Vanghu-dhata’nın oğlu kutsal Uzya’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Frya’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

120. Biz adı Aşem-yenhe-raochau olan kutsal birinin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz adı Aşem-yenhe-vereza olan kutsal birinin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz adı Aşem-yafımai-uşıa olan kutsal birinin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz kutsal Yoişta’nın, Fryana evinin Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Paeşatah Paitisrira’nın oğlu kutsal Usmanara’nın Fravaşi’sine tapıyoruz: birinin akrabası tarafından yapılan kötülüğe karşı koymak için.

121. Biz Uspasnu’nun oğlu kutsal Spiti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Uspasnu’nun oğlu kutsal Erczraspa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Mazdayasna’nın oğlu kutsal Usadhan’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Strvant’ın oğlu kutsal Fradat-vanghu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Raochas-chaeşman’ın Fravaşi’sine tapıyoruz Biz kutsal Hvare-chaeşman’ın Fravaşi’sine tapıyoruz Biz kutsal Frasrutara’nın Fravaşi’sine tapıyoruz Biz kutsal Visrutara’nın Fravaşi’sine tapıyoruz Biz kutsal Baremna’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Visruta’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

122. Biz kutsal Hvaspa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz kutsal Chathwaraspa nin Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz kutsal Dawra-maeşi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz.
Biz Kaosa’nın oğlu kutsal Fraora-ostra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Kaeva’nın oğlu kutsal Frinaspa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Gravaratu’nun oğlu kutsal Fradat-nara’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Akhnangha’nın oğlu kutsal Vohu-uştra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Ainyu’nun oğlu kutsal Vivare-şvant’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;

123. Biz Tura’nın oğlu kutsal Frarazi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Ravant’ın oğlu kutsal Stipi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Gandarewa’nın oğlu kutsal Parşanta’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Spenta’nın oğlu kutsal Avahya’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Mayu’nun oğlu kuisal Acta’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Vyatana’nın oğlu kutsal Yaetuş-gau’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Kavi’nin oğlu kutsal Garşta’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;

124. Biz Zaosa’nın oğlu kutsal Pouru-bangha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Kata’nın oğlu kutsal Vohu-datanın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Saungha’nın oğlu kutsal Baungha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Hvareza ve Ankasa’nın Fravaşi’lerine tapıyoruz; Biz Erezvat-danghu’nun oğlu kutsal Aravaoştra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Berezvant’ın oğlu kutsal Frachithra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Ainyunun oğlu kutsal Vohu-peresa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;

125. Biz Miza topraklarının Miza adamı Daştaghni’nin oğlu kutsal Paro-dasmanın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz kutsal Fratira ve Baeşatastira’nın Fravaşi’lerine tapıyoruz; Biz Aoighimaıastira’nın oğlu kutsal ve saf Avare-gau’nun Fravasi’sine tapıyoruz:
Biz Raozhdya topraklarının Raozhdya adamı Zavan’ın oğlu kutsal Gaomant’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Tanya topraklarının Tanya adamı Aevo-saredha-fyaeşta’nın oğlu kutsal Thrit’in Fravaşi’sine tapıyoruz;

126. Biz Uspaeşta-Saena evinden kutsal Tiro-nakathwa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Saena evinden Zighri’nin oğlu kutsal Utayuti Vit-kavi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Saena evinden Merezişmya’nın oğlu kutsal Frohakafra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Perethu-afzem’in oğlu kutsal Varesmo-raochah’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;

127. Biz bu ülkeden kutsal Aşa-nemah ve Vidat-gau’nun Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz bu Apakhşira ülkesinden kutsal Par-şat-gau ve Dazgara gau’nun Fravaşi’lerine tapıyoruz;
Biz Kahrkana evinden kutsal Hufra-vakhş’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Pidha evinden kutsal Akayadha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz genç kutsal Jamaspa’nın Fravaşi’sine tapıyoruz, Biz genç kutsal Maidhyo-maungha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz genç kutsal Urvatat-nara’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

128. Biz kutsal Raochas-chaeşman’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz kutsal Hvare-chaeşman’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz kutsal Fradat-hvarenah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz kutsal Varedat-hvarenahin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz kutsal Vouru-nemah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz kutsal Vouru-savah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Ukhşyat-ereta’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Ukhşyat-nemah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal ASTVAT-ERETA’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;

129. Ki onun adı muzaffer SAOŞYANT olacak ve onun adı Astvat-ereta olacak. O SAOŞYANT (İyiliksever Olan) olacak, çünkü onun bütün bedensel dünyaya hayrı dokunacak, O ASTVAT-ERETA olacak (ki o bedensel yarattıkları ayağa kaldıracak), çünkü bedensel bir yaratık olarak ve
yaşayan bir yaratık olarak O iki bacaklı dölün Druj’una karşı koymak için, inançlılar tarafından yapılan kötülüğe karşı koymak için bedensel
yaratıkların yok edilmesine karşı koyacaktır.

130. Biz Vivanghant’ın oğlu kutsal Yima’nın, isteğine göre sürü sahibi olan
yiğit Yima’nın Fravaşi’sine tapıyoruz, Daevaların yol açmış olduğu ezilmeye karşı koymak için, otlakları mahfeden kuraklığa karşı koymak için, görülmeden sinsice gelen ölüme karşı koymak için.

 1. Biz Athwya evinden kutsal Thraetaona’nın Fravaşi’sine tapıyoruz: uyuza, ateşli hastalığa, alaya, soğuk algınlığına ve nefsine hakim olmamaya
  karşı koymak için. Yılan tarafından yapılan kötülüğe karşı koymak için.
  Biz Pouru-jira’nın oğlu kutsal Aoşnara’nın Fravaşi’sine tapıyoruz: Biz Tumaspa’nın oğlu kutsal Uzava’nın Fravaşi’sine tapıyoruz, Biz yarı insan kutsal Aghraeratha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Airyu’nun oğlu kutsal Manuşchithra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
 1. Biz kutsal kral Kavatanın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal kral Aipjvanghu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal kral Usadhan’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Arşan’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Pisanah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal kral Byarşan’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal kral Syavarşan’ın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal kral Husravah’ın Fravaşi’sine tapıyoruz;

(…)

136. Biz kutsal Keresaspa’nın, değnek taşıyan örgülü saçlı Sama’nın Fravaşi’sine; dehşetli silahlara ve geniş bir şekilde harp nizamı almış, pek çok
mızrağı olan. sivri mızraktan olan, havaya kaldırılmış mızrakları olan,
yok edici mızrakları taşıyan ordulara karşı koymak için; yıkıma yol açan
dehşetli haydutlara karşı koymak için, adam kesen merhametsizlere karşı koymak için, haydutlar tarafından yapılan kötülüğe karşı koymak için.

137. Biz Husravah’ın oğlu kutsal Akhrura’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;
Dostunu aldatan kötü birine ve dünyanın yok edilmesine yol açan cimriye karşı koymak için.Biz kutsal ve yiğit Haoşyangha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;Mazainya Daevalaruna ve Varenya iblislerine karşı koymak için; Daevaların yol açmış olduğu kötülüğe karşı koymak için.

138. Biz jar’ın oğlu kutsal Fradhakhşti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz,
Yaralayıcı mızrak sahibi iblis Aeşma’ya ve Aeşma sayesinde gelişen Daevalara karşı koymak için: Aeşma’nın yol açmış olduğu kötülüğe karşı
koymak için.

139. Biz kutsal Hvovi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Freninin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Thriti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Pouruchista’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Hutaosa’nm Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Huma’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Zairichi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Vispa-taurvaşi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Uştavaiti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Tuşnamaiti’nin Fravaşi’sine tapıyoruz;

140. Biz Usenemah’ın kansı kutsal Freni’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Frayazanta’nın oğlunun karısı kutsal Freni’nin Fravaşi’sine tapıyo­ruz; Biz Khşoiwraspa’mn oğlunun karısı kutsal Freni’nin Fravaşi’sine tapıyo­ruz: Biz Gayadhasti’nin karısı kutsal Freni’ni Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Pourudhakhsti’nin oğlunun karısı kutsal Asabani’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Staotar-Vahiştane-Aşyehe’nin karısı kutsal Ukhşyeinti’nin Frava­şi’sine tapıyoruz;

141. Biz kutsal hizmetçi Vadhut’un Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal hizmetçi Jaghrudh’un Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal hizmetçi Paesanghanu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Hvaredhi’nin Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Huchithra’nın Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz kutsal Kanuka’nın Fravaşi’sine tapıyoruz;

142. Biz kutsal hizmetçi Srutat-fedhri’nin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz kutsal hizmetçi Vanghu-fedhri’nin Fravaşi’sine tapıyoruz;
Biz Vispa-taurvairi olarak çağrılan kutsal hizmetçi Eredat-fedhri’nin Fravaşi’sine tapıyoruz. O Vispa-taurvairi (her şeyi yok edenj’dir. Çünkü O, Daevaların ve adamların kötülüğünü yok edecek olan onu doğuracak, Jahi tarafından yapılmış kötülüğe karşı koymak için.

143. Biz Aryen ülkelerindeki kutsal adamların Fravaşi’lerine tapıyoruz;
Biz Aryen ülkelerindeki kutsal kadınların Fravaşi’lerine tapıyoruz;
Biz Turan ülkelerindeki kutsal adamların Fravaşi’lerine tapıyoruz;
Biz Turan ülkelerindeki kutsal kadınların Fravaşi’lerine tapıyoruz;
Biz Sairimyan ülkelerindeki kutsal adamlann Fravaşi’lerine tapıyoruz;
Biz Sairimyan ülkelerindeki kutsal kadınlarm Fravaşi’lerine tapıyoruz;

144. Biz Sairimyan ülkelerindeki kutsal adamların Fravaşi’lerine tapıyoruz;
Biz Saini ülkelerindeki kutsal kadınların Fravaşi’lerine tapıyoruz;
Biz Dahi ülkelerindeki kutsal adamların Fravaşi’lerine tapıyoruz; Biz Dahi ülkelerindeki kutsal kadınların Fravaşi’lerine tapıyoruz; Biz bütün ülkelerdeki kutsal adamların Fravaşi’lerine tapıyoruz; Biz bütün ülkelerdeki kutsal kadınların Fravaşi’lerine tapıyoruz;

(…)

152. Biz bütün maddi dünyanın efendisi ve ustası olan, en eski yasanın adamı olan, bütün varlıkların en bilgesi olan, bütün varlıkların en iyi yöneticisi olan, bütün varlıkların en parlağı olan, bütün varlıkların en görkemlisi olan, bütün varlıklar arasında en çok adak sunulmaya değer olan, bütün varlıklar arasında en çok dua edilmeye değer olan, bütün varlıklar arasında en çok teskin edilmeye değer olan, bütün varlıklar içinde en çok yüceltilmeye değer olan. bizim büyük bir arzuyla çağırdığımız, kutsallığını yerine getirirken, herhangi bir varlığın olabileceği kadar adak sunulmaya ve dua edilmeye değer olan Zerdüşt’e tapıyoruz

(…)

14. WARHARAN YAŞT

(…)

1. (…) Göksel tanrıların en iyi silahlanmış olanı kimdir?’ Ahura Mazda cevap verdi: Ahura tarafındın yaratılmış Verethraghna’dır. Ey Spitama Zerdüşt’

2. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona. Mazda tarafından ya­ratılmış güçlü, güzel bir rüzgâr biçimde koşarak birinci kez geldi; O, Mazda tarafından yaratılmış iyi Görkemi ve Mazda tarafından yaratılmış hem sağlık hem güç olan Görkemi taşıdı.

(…)

7. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona, sarı kulakları, altın boy­nuzları olan, boynuzları üzerinde iyi biçimlenmiş Güç ve Zafer yüzen, Ahura tarafından yaratılmış güzel biçimli, güzel bir boğa biçiminde ko­şarak ikinci kez geldi: Böylelikle O, Mazda tarafından yaratılmış İyi Gör­kemi ve Mazda tarafından yaratılmış hem sağlık hem güç olan Görkemi taşıyarak geldi. (…)

9. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona, sarı kulakları, altın bir bellemesi olan. önayaklan üzerinde iyi biçimlenmiş Güç ve Zafer yüzen. Ahura tararından yaratılmış güzel biçimli, güzel bir at biçiminde koşa­rak üçüncü kez geldi: Böylelikle O, Mazda tarafından yaratılmış İyi Gör­kemi ve Mazda tarafından yaratılmış hem sağlık hem güç olan Görkemi taşıyarak geldi. (…)

11. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona, keskin dişli, hızlı………………………. ön ayaklarıyla yere vuran, uzun tüylü, adamların mekânında yaşayan, yük taşıyan bir deve biçiminde koşarak dördüncü kez geldi;

(…)

15. “Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna, bir vuruşta öldüren, takip
eden, öfkeli, ıslak yüzlü, güçlü, hızlı koşan, her tarafa saldıran, düşmanlara karşı koyan, keskin dişli erkek domuz biçiminde, keskin çeneli bir
domuz biçiminde koşarak beşinci kez geldi. (…)

 1. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona, onbeş yaşında parlayan,
  zeki, ince Ökçeli güzel bir genç biçiminde koşarak altıncı kez geldi.
  (…)

19. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona. aşağıda olan … yukarıda olan… bütün kuşların en hızlısı bütün uçan yaratıkların en hafifi olan bir kuzgun biçiminde koşarak yedinci kez geldi.

(…)

23. Ahura tararından yaratılmış Verethraghna ona. boynuzları yuvarlak ola­rak eğilmiş, yabani güzel bir koç biçiminde koşarak sekizinci kez geldi. (…)

25. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona. keskin boynuzları olan. dövüşen güzel bir keçi biçiminde koşarak dokuzuncu kez geldi. (…)

27. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona, Mazda tarafından yaratılmış parlak ve güzel bir adam biçiminde koşarak onuncu kez geldi: O, ağzı altın gibi parlayan, her tür süsle işlenmiş bir kılıcı elinde tutuyordu.(…)

(…)

29. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona; yiğitliğin kaynakları­nı, kolların gücünü, sağlam bîr bedenin sağlığını, sağlam bir bedenin dayanıklılığını, suların altında yaşayan, suyun dalgacıklarını ölçebilen, saçtan daha kalın olmayan, kenarları çok uzaklara uzanan, derinliği bir adamm boyunun bin misli aşan Rangha’da yaşayan Kara balığın görme görüşünü verdi. (…)

31. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona; yiğitliğin kaynaklarını,
kolların gücünü, sağlam bir bedenin sağlığını, sağlam bir bedenin dayanıklılığını; gecenin karanlığında, gecenin ilk yarısında ve yağmurda,
ister kuyruktan düşsün ister baştan düşsün yerde yatan bir at kılını algılayabilen erkek atın görme görüşünü verdi. (…)

33. Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna ona; yiğitliğin kaynaklarını,
kolların gücünü, sağlam bir bedenin sağlığını. sağlam bir bedenin dayanıklılığını; altın bir gerdanı olan dokuz bölge kadar uzaktan, yumruktan
daha kalın olmayan bir et parçasını algılayabilen, bir iğnenin, bir iğne
ucunun verebileceği kadar hafifliği veren akbabanın görme görüşünü
verdi. (…)

34. (…) ‘Eğer bana beddua edilirse, benden nefret eden adamlar bana büyü ya­parlarsa, bunun çaresi nedir?’

35. Ahura Mazda cevap verdi: ‘Şu kuşun…………. tüylü Varenjana’nın bir tüyünü al, Ey Spitama Zerdüşt! O tüyle vücudunu ovacaksın, o tüyle sana bed­dua eden düşmanlarına beddualarını geri vereceksin.

 1. ‘Eğer bir adam o güçlü kuşun bir kemiğini ya da o güçlü kuşun bir tüyünü elinde tutarsa, o talihli adamı hiç kimse cezalandıramaz ya da ununla
  kimse dövüşmeye kalkışmaz. Kuşların kuşu olan o kuşun bu tüyü ona
  yardım getirir; ona, insanların ona itaat etmesini sağlar, onu görkemli
  bir biçimde korur.

37. ‘O zaman ülkelerin egemeni, efendisi, ne kadar insanları öldüren biri
olsa da artık onlardan yüzlercestni öldürmeyecektir:…………. bir darbede öldürmeyecek; o sadece cezalandırıp, ilerler.

 1. ‘Bütün herkes bu tüyü tutan onun önünde titrer; bu yüzden onlar benim önümde titrerler: bütün düşmanlarım benim önümde titrerler, gücüm­den, muzaffer kuvvetimden, vücuduma yerleşmiş şiddetten korkarlar.

39.’O efendilerin arabalarını taşır; O soylu olanların arabalarını taşır, ege­men olanların arabalarını taşır. O, Kavi Usa’nın arabasını taşıdı; erkek at onun kanatlan üzerinden gider, yük taşıyan deve nehrin suyundan gider.

 1. Son derece güçlü, İblis Druj, o şeytan, dünyaya zarar veren, Angra Mainyu’nun iyi ilkeli dünyayı mahfetmek üzere maddi dünyaya karşı yaratmış olduğu en güçlü Druj olan üç ağızlı, üç başlı, altı gözlü, binlerce duyusu olan Azi Dahaka’yı cezalandırmış olan yiğit Thraetaona ona binip sürdü. (…)
 1. (…) O, o büyük kuş, yani Saena gibidir; su dolu, dağları döven büyük bulutlar gibidir.

(…)

46.’Ey Zerdüşt! Babası dışında, aynı rahimden olan kardeşi dışında ya da öğrencisi olduğu Athravan’nın dışında kimseye o büyüyü gösterme. Bunlar, heybetli ve güçlü, heybetli ve toplantı yöneten, heybetli ve mu­zaffer, heybetli ve şifa veren sözlerdir: Bunlar kaybolmuş şarkılar söyle­nerek havaya kalkmış silahlarla götürülen başı kurtaran sözlerlerdir’

(…)

48. Abura Mazda dedi: ‘Eğer insanlar Ahura tarafından yaratılmış Verethra­ghna’ya kurban sunarlarsa, eğer kutsallığın kusursuzluğuyla sunulduğu gibi tam adak ve dua ona sunulursa: düşman bir ordu hiçbir zaman Aryen ülkelerine giremediği gibi. hiçbir hastalık, hiçbir cüzzam. hiçbir ze­hirli bitki, hiçbir düşman arabası, hiçbir yukarı kalkmış düşman mızrağı Aryen ülkelerine giremez.’

(…)

 1. Ahura Mazda cevap verdi: Bırakın Aryen milletleri ona içkiler getirsin; bırakın Aryen milletleri onun için baresma demetleri bağlasın; bırakın Aryen milletleri onun için, beyaz olsun, siyahı olsun ya da herhangi bir renkten olsun ama hepsi aynı renkte olan bir ineğin kafasını pişirsin.

(…)

 1. ‘Eğer bir katil bu adaklardan alırsa, ya da bir fahişe ya da Gathaları söy­lemeyen biri alırsa, o zaman Ahura tarafından yaratılmış Verethraghna kendi şifa veren erdemlerini geri alır.

53. ‘Salgın hastalıklar Aryen milletlerinin başına yağacak; düşman ordular Aryen milletlerinin başına üşüşecek; Aryen milletleri ellilerce, yüzlerce, yüzbinlerce, onbinlerce. sürülerce, cezalandırılacaklardır.’

(…)”

Avesta, Zerdüştlerin Kutsal Metinleri; Çev: Fahriye Adsay, İbrahim Bingöl; s. 325-472

“SÖZLÜKÇE

aberet: dini törenlerde kullanılan kutsanmış suyu sağlayan kişi
ad: yemek yemek, söylemek
aeşma: kötü ruh
aeşmaogha: kutsallığı bozan, kirleten, erdemli saflığı yok eden iblis
aethrapaiti: öğretici
afrin: kutsama
agerepta: günah
ahu: efendi
ahuna: Zerdüştlerin en kutsal duası (ahunwar)
ahura mazda: Tanrı
airya: Aryen, “Aryen ırkı”
airyaman: ı. barış ve mutluluk getiren melek, mutluluk ve huzur veren, rahip, bir ilah adı
2. airyamaisyo ile başlayan duanın adı
airyana vaeja: Aryenlerin ülkesi
aivizu: yeni doğmuş köpek yavrusu
akataşa: kötülük işçisi
ameretat: ölümsüzlük, ameşa-spentalar’dan biri
ameşna-spenta: cömert ölümsüz, başmelek
amşaspand: cömert ölümsüz, baş melek
anahita: saf
angra mainyu: kötü ruh, ‘düşman/yokedici ruh
angra: kötülük
apam-napat: sularla ilgili yazad’ın adı.
ardvi sura anahita: güçlü, kusursuz anahica; suyu temsil eden dişi yazad
areduş: acı veren, yaralayıcı bir ok atarak işlenen suç
aredvi: antik Zerdüşt Aryen tarihinde önemli bir nehir.
arezah: savaş, çatışma
arezahı: dünyanın yedi bölgesinden batıda olan bölgesinin adı (Avesta veBundahişn kitaplarında)
arezu: ünlü bir şahsiyetin ismi
arezura: iblisilerin saldırdıkları cehennem kapısındaki bir dağın adı
armaiti: mükemmel ya da soylu düşünce, saygı, alçakgönüllülük, bilgelik
armaitiş izhaça: dünyanın yedi kıtasından biri
armatay armaiti: düşkünlük, yüceltme, önceden toprak tanrıçası
arştat: adalet,adaleti temsil eden yazad
asmo-hvanvant: Zerdüşt’ün ilk takipçilerinden biri
asnatar: ayinlerde kullanılan araç gereçleri ve de kirlenmiş kişileri arındıran kişi
asnatar: haomayı yıkayıp sıkan rahip
aso-zuşta: kutsal sözleri (avesta) söyleyerek kötü ruhların kaçmasını sağlayan baykuş aspahe: kısrak
astairya: bir tür hastalık, isilik
astavidhotuş: ruh ve bedeni birbirinden ayıran melek
astivihad: ölüm cini
asto vidhotu: insanların kemiğini kıran kötü ruhlu kimse, şeytan
aşa vahişta: en iyi aşa
aşem vohu:çok bilinen bir dua
aşi vanguhi: iyi temenniler, mükafatlar, bunlardan sorumlu dişi yazad
aşi: ödül, kısmet, pay, kutsama
aşiş vanuhi: iyi ödül
aştad: doğruluk veya adaleti temsil eden dişi yazad
aştra: hançer, kama
aştra: kırbaç
atar: ateş, ateşe nezaret eden melek (adar)
atare-vakhşa: görevi belli başlı dini törenlerde ateşe nezaret etmek ve ibâdetlerde yer almak olan rahip ya da dinsel kardeşlik topluluğu
atarevakhşa: işi, dini törenlerde ateşin sönmemesini sağlamak ve duaya katılmak olan mesleki birlik
atha: bu nedenle, bu yüzden
athravan: rahip sınırından olan kişi
athwyan: Athwyan ailesi
aura:güçlü, kudretli
avaoirişta: yaralama
avaunt: böyle, o kadar büyük, o kadar fazla
ayathrem (gahambar): belli başlı altı mevsimsel festival
azahva: bir tür hastalık ya da rahatsızlık
azana: bir tür hastalık ya da rahatsızlık
azay dahaka: üç başlı dev
azay: ejderha, canavar
asi: ejderha, yılan
azivaka: azay dehak
bakti: belh şehri
baodba: koku
baraşnum: tören
baresma: dini törenlerde kullanılan nar ağacının ince dalları
berejna: tahılların koruyucusu
buidhi (buiti): put
buşyasta: uyuşukluk, tembellik iblisi,
cisti: bilgi, marifet
çinwad: ölülerin ruhlarının geçtiği ve yargılandıkları köprü
çista: bilgi, bilgelik; dinsel bilginin öncülüğünü yapan melek
daitya: nehir ismi
daitya-gatu: belirlenmiş
dakhma: ölü bedenlerin bırakıldığı kule biçimindeki yer; sessizlik kulesi de denir
dareja: bir nehir ismi.
disu: yırtıcı veya yabani av hayvanı
druj: kötülük ve kirliliğin vücut bulmuş hali; yalancılık iblisi
durulu: uzak
duzaka: bir köpek türü
Feridun: Demirci Kavra ile beraber Dehak’ı alaşağı ederek tahta geçen şah, usta iyileştirici
frabaretar: ayinlerde gerekli olan araç gereçleri ve diğer şeyleri zaotar’a ge­tiren rahip
frabazu: kol; insan vücudunun omuz­dan orta parmağın ucuna kadar olan kısmı; yaklaşık bir metre uzunluğun­daki bir ölçü birimi
fradadhafşu: dünyanın yedi bölgesinden güneydoğuda olanı
frarathni: dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan bir ölçü birimi, yak­laşık yarım metre
fraşaostra: erkek ismi, jamaspa’nın kardeşi, Zerdüştlüğün ilk takipçile­rinden
fravaşi: iyi kainattaki bütün varlıkların koruyucusu
fravazah: akarak, İlerleyerek
fşuşo-mathra: bolluk duası
gaokerena: suyu ölümsüzlük ilacı olan beyaz hom;vourukasha denizinde ye­tişir ve angra mainyu tarafından yok edilmemesi için kara (bkz. kara) balı­ğı tarafından korunur.
garo nmana: şarkı evi, gökyüzü
garthman: cennet
gatha ahunavaiti: birinci gatha
gatha: Zerdüşt’ün beş kutsal ilahisi; Avesta’nın bir bölümü
gaya: yaşam
gayomard: peşdad hanedanının kuru­cusu aşiret, ilk ölümlü insan
gomez: (kutsanmamış) öküz idrarı
hadbanaepata: hoş kokulu ağaç, nar ağacı
haerumant: hiknand bölgesi; hamun gölüne dökülen hilmend deresi
hamaspathmaidyem: canlı ve ölü varlıklann koruyucu meleklerinin bir araya toplanması; ruhlar bayramı
hana: yaşlı adam
handa naepeta. hoş kokulu bir ağaç, nar ağacı, yaprak dökmeyen ağaç
haoma: iyileştirici ve ruhani nitelikleri olan bitki.
haptanghaiti: yedi bölüm. Abura Maz­da dahil yedi baş melek
hara berezaiti: Berezaiti dağı; bugün­kü adıyla Elbruz dağı
hara: mitolojik bir dağ; koruyucu, mu­hafız
haratıvaiti: Kandahar yakınlarında ka­bilin güney doğusunda yer alan bölgenin adı
haroyu: Heri nehrinin kıyısında yer alan bölge. Horasan’ın güneyi herat. -Avesta’da anılan on altı milletten oluşan listenin altıncı sıra­sında yer alır.
hathra: zaman birimi. Bir gün on sekiz hathradan oluşuyordu.
haurvatat: bütünlük, tamlık, bolluk, sağlık, refah
havanan: haoma suyunu süzen ve haoma ayinin icra eden rahip
havani: gündogumundan gün ortasına dek olan zamandan sorumlu yazad.
herezant/barez: yüksek
hoşeng: Şehname’nin kahramanların­dan, ateşi ve faydalarını keşfetmiştir,
hukhshathrotemam: bir duanın adı
humata: iyi veya kutsal düşünce, onur­lu bir amaç
humatanam: bir dua
husravah: Hüsrev, bir göl ismi, ünlü
hvaniratha: dünyadaki yedi bölge için­de insanlann üzerinde yaşadığı tek bölge
indra:yalancılık iblisi
jaini: uğursuz, kötülüklere yol açan ruh; hileleriyle erkekleri kandıran kötü kadın,
jamaspa: kral viştaspa’nın oğlu, başveziri olup zerdüştlüğe ilk yıllarda önemli katkıları olmuş
kahrkatas: parodars kuşunun diğer bir adı
kahvuzi (kaxuzi): kötü veya günahkâr ruhlar
kapasti: zehirli ot ya da bitki; sahte, yalan
kara: balıkların önderi
kareto-dasu: ötücüyle tembellik iblisi­ni kaçıran horoz
karşipta: (karşiptan) kral Cemşid ta­rafından yapılan vara’da yeni dinini vaaz eden ve yayan peygamber
karşvare: bölge, ülke; yeryüzü yedi karşvares’e ayrılmış olup birbirlerinden denizler ve dağlarla ayrılırlar.
kayadha: kay (İranlı antik bir hanedan) hanedanından olan
kem-na mazda: Avesta’dan bir şeytan kovma duası
keresaspa: antik bir İran kralı
ke-vererthrem-Ja: zafer duası
khnenta: bir bölge ismi, muhtemelen kandahar; Hyrcania’da bir nehir ismi.
khrafstra: zehirli hayvan.
khşaeta: parlak, ışıldayan
khşathra-vairya (şahrewar): arzu edi­len egemenlik, Zerdüşt takviminde ayın dördüncü günü, yılın altıncı ayı
khşnaothra: memnuniyet, gönlünü alma,
kima: ümitsizlik gathası
kine: İnek
kundi (kunda) : bulutlann arasındaki iblis
kurugha: bir tür hastalık
maidyarem: kış ortasında yapılan fes­tival
maidyoşatem: yaz ortasında yapılan festival
maidyozarem: bahar ortasında yapılan festival
maidyo-zarm: yıl ortası kutlama töreni
mainyo: gözle görülemez
manthra: kutsal söz, Avesta’nın özgün şiirsel ve ruhani özelliklere sahip pa­sajlarından biri mazandaran: Hazar denizinin güne­yinde kurulmuş bir krallık
merezu:bel kemiği
mithra: sözleşme, söz, anlaşma, dost­luk, yükümlülük, yılın yedinci ayı
moi: asla, hiçbir zaman
mouru: muhtemelen modern Özbekis­tan’ın güney batısında kalan bir şehir ismi
muidhi (muidi): bir daeva ismi
myazda: kutsal sunu, törenlerde kut­sanmış olması gereken meyve, şarap gibi gıdalar nabanazdiştan: yakın akraba
naimsi daevo: sahte tanrılar, iblis, kötü ruhlar
nairya-sangha: yazad’lardan birinin adı, kutsanmış ateş
nairyo sanhga: Abura Mazda’nın ha­bercisi olan melek
nairyo-sangha: bir yazad ve bir ateş ismi;
nasu: ölü beden.ölü bedende pis kokan ve çürüyen, kirlenme
nirangistan: on yedinci naskın (büyük bir kitabın her bir nüshası) bir bölü­mü, rahipler ve törenler kitabı
nnisaya: belh ile merv şehirleri arasın­da kalan bir şehir
pairişta khshudra (xşurda): spermle­ri kurumuş olan
paitidana: ağız peçesi, rahibin nefesi­nin kirlenmemesi için takmak zorunda olduğu peçe
paitişa: iftira atan şeytan
paitişahem: hasat döneminde yapılan festival
paradhata: peşdad hanedanlarından
parodars: horoz ismi
parodarş: kuş
patet: kefaret duası
pazand: pehlevice
peşdad: kanun çıkaran; şehnamede ge­çen hanedanlardan biri
peşotanu: ölümcül günah, ölümcül bir günah işlemiş olan kişi
peşo-tanu: ölüme layık, suçlu, günah­kar
pouruşaspa: Zerdüşt’ün babası
puitika: suların tekrar vouru-kaşa de­nizine tekrar akmadan önce arındığı deniz, aral gölüyle özdeşleştirilir
pursişniha: zerdüştlügü soru-cevaplı öğretme yöntemi
ragha: yaratılan on ikinci iyi ülke. rey şehri, nehir ismi,
rama khvastra: farklı gıdalara lezzet ve tad veren, tüm evrenin mutluluk ve neşesine katkıda bulunan melek
rama: eski bir Aryen tanrısı olup zerdüştlüğe neşe ve mutluluk yazadı ola­rak girmiştir
raogha: bir nehir ismi, şimdiki rai neh­ri.
rast: ilahi
raşnu: kelime anlamı hakikat, adalet; bir melek isini, zerdüşt dini takvimi­ne göre ayın on sekizinci günü
rata: yardımseverliği temsil eden yazad
ratu: hâkim.erdemli kişi, ruhani lider
ratufriti: doğru zamanda ibadet ya da şeflerin saygı ifade eden duası
sangha: nasihat, açıklama
saoka: yanmakta olan ya da kısmen yanmış odun parçası
saoşyant: insanlara iyilik yapmak, di­nin yolundan gitmek, dünyanın kur­tarıcısı, bir peygamber
sarana: başa ğnsı
sarastya: bir tür hastalık veya rahatsızlık
sauru: kşathra vairya (şahrewar)’nın rakibi
savahe: dünyanın yedi kıtasından biri
sogdia: Özbekistan
spendaramani: toprak tanrıçası
spenta armaiti: kelime anlamı ‘kutsal sadakat’; ahura mazdanın yaratmış olduğu ‘başmelekler’ denilen en üs­tün ruhani varlıklardan biri; Zerdüşt takvimine göre ayın beşinci günü, onikinci ay.
spenta: kirlenmemiş, kutsal
spenta-mainyu: kutsal ruh
spitama: Zerdüşt’ün onuncu kuşağa dek giden atası.
sraoşa: itaat, kulak verme
sraoşa-varez: günün gece yarısından sonraki kısmından şafağa kadar olan bölümün efendisi
Sraoşo-çarana: itaati sağlamaya yöne­lik bir araç; vahşi hayvanları öldür­meye ya da püskürtmek için kullanı­lan bir tür kamçı; dinsel cezalandır­mada kullanılan bir kamçı.
sru: duymak, dinlemek, dikkatini ver­mek
staota yesnya: tapınmaya veya yücelt­meye layık
syavarşana: şehname’nin kahramanla­rından, Kava’nın oğlu. Kaikhoravın babası
şahrewar: kelime anlamı ‘arzu edilen ülke’, madenlere hükmeder; Zerdüşt takviminin dördüncü günü, Zerdüşt takviminde altıncı ay
şaoşyant: kurtarıcı
takhma: cesur
tauru: sulan zehirleyen şeytan; hauratat (mükemellik, sağlık’ın rakibi
taurvi: bir daeva adı
thraetaona: mitolojik bir kahraman
urva:ruh
urvakhşaya: doğruluğun koruyucusu
urvasna: tütsü ateşinde yakılan bir tür koku, sarımsak kokulu bir bitki
urvatat-nara: Zerdüşt’ün üç oğlundan biri ve tarımla uğraşan sınıfın başı
uştavaiti: ikinci gatha
vaekereta: Kabilin eski adı
vaetha: bilgi, hamile kalmak
vafra: kar
vahiştoişti: beşinci gatha, en iyi dilek
vahman (vohu manah): iyi düşünce
vairyo: göl, nehir
vanguhi: iyi, faydalı
var: inanmak, saygı göstermek, sevmek
vara: kanat, korunak, koruma
vareza: iş, icraat
vayu: rüzgâr veya hava atmosferiyle kişiselleştirilen melek,
vehrkan: kurt
verethraghna: galip, düşmam öldüren veya darbe indiren; zaferi temsil eden yazad, ayın yirminci günü
vibazu: gergin bir kol uzunluğu
vidadhafşu: dünyanın yedi kıtasından biri. Dünyanın yedi bölgesinden Khanirac’ın güneydoğusunda olanı
vis: olmak, köy
viştaspa: Zerdüşt taraftarı keyani kralı, Kral İsfendiyar’ın babası
vitasti: bir karış; yaklaşık yirmi üç cm.
vivanglhat: Kral Cemşid’in babası; Kral Hoşeng’in torunu, haoma törenini icra eden ilk kişi
vohu mano: sağlam akıl, sığır sürüleri­ne nezaret eden melek
vohu-gaona: güzel renkte olan; altın renkli
vohu-kereti: buharla dezenfekte et­mek için ateşte yakılan bir tür koku; Ödağacı
vohu-khşathra: dördüncü gatha vohu-mano: iyi zihin, üstün ruhlardan biri, zerdüşt takviminde ayın ikinci günü
vohunazga: ceset yiyen ve zararlı yara­tıkları avlayan, sahipsiz ve kendi başı­na dolaşan bir tür köpek
vouru: büyük, geniş
vouru-bareşti: dünyanın yedi bölge­sinden Khanirac’ın kuzey batısında olanı
vouru-jaresti: dünyanın yedi bölgesin­den Khnirac’ın kuzey doğusunda olan
vouru-kaşa: efsanevi okyanus
vouru-kaşa: Mazandran denizi
vouruzaresti: dünyanın yedi kıtasın­dan biri
yasna: Avesta kitaplarından biri; yasna’nın okunduğu ayin.
yasna: tapınma, kurban etme. dua
yatha ahu vairyo: dua
yatha ahu vairyo: ahunwar duasının ilk dizesi
yatu: büyü, sihir
yazata: tapınmaya değer, melek, tann
yenghe hatam: Zerdüştlüğün en kutsal dualarından biri
yima: Kral Cemşid,
zairi:altın, sarı,yeşil, taze, sulu; çökün­tü
zairiyangura: kötücül hayvan
zanda (zanta): Avesta’yı yanlış yorum­layan kişi
zantu: kast
zaotar: rahip, görevini yapan rahip, öküz güden kişi
zaothra: içki sunusu
zaothra: içki sunusu,
zarathuştratema: en üst mevkide rahip, topluluğun ruhani lideri
zarema: yeşillik, yeşil sebze, bahar mevsimi
zaurura: yaşlı, çökmüş adam.”

agy s. 475-479

Reklamlar